Dyrekcja OODR


Jarosław Nosal
Dyrektor

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Łosiowie

mgr inż. Teresa Barańska
Z-ca Dyrektora

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Łosiowie