Baza zwierząt ekologicznych


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie informuje, że w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu uruchomiona została pilotażowa Baza zwierząt ekologicznych przeznaczonych do obrotu. Baza ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie producentów ekologicznych oraz w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 str. 1 z 14.6.2018 r.), nakładającego na właściwe organy państw członkowskich obowiązek udostepnienia takiej bazy.

Baza znajduje się pod adresem https://roleko.cdr.gov.pl/index.php/baza-zwierzat i zostanie włączona po otrzymaniu pierwszych zgłoszeń od producentów ekologicznych.

Wzór zgłoszenia do ww. bazy także znajduje się pod ww. odnośnikiem.
Zgłoszenie do bazy jest całkowicie dobrowolne a zamieszczenie w niej informacji bezpłatne.