Szkolenie z dyrektywy azotanowej


Dnia 27.02.2019 nasze biuro zorganizowało i przeprowadziło szkolenie dot. ” WDRAŻANIA PROGRAMU AZOTANOWEGO”.

Głównym zadaniem szkolenia było wyjaśnienie podstawowych tematów tj.  wprowadzenie do problemu zanieczyszczeń wód azotem pochodzenia rolniczego, obowiązujących przepisów prawnych, przygotowania planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie , obliczanie stanu średniorocznego zwierząt . Wykład wyczerpująco przeprowadziły Panie Iwona Goral i Helena Kryś. Gościem naszego spotkania był Pan Piotr Karnas  dyrektor firmy Gobarto do spraw rozwoju trzody chlewnej, bardzo szczegółowo przedstawił zasady współpracy z jego firmą oraz korzyści  z tego wynikające.