Strona Główna / Atestacja opryskiwaczy

Atestacja opryskiwaczy

21 grudnia 2021 59
REKLAMA

Badanie sprawności technicznej sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin – ATESTACJA OPRYSKIWACZY

Nieodzownym elementem bezpośrednio wpływającym na poprawność przeprowadzania chemicznych zabiegów ochrony roślin jest stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do tego celu.

Niewłaściwa oraz nierównomierna aplikacja środków chemicznych na powierzchni opryskiwanej, przekłada się na nieracjonalne zużycie pestycydów, a co za tym idzie niesie za sobą ryzyko polegające na zmniejszeniu efektywności wykonywanych zabiegów ochronnych. Konsekwencją takiego zjawiska może niestety okazać się potrzeba przeprowadzania znacznie większej liczby zabiegów, co nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Należy również zaznaczyć, iż w miejscach gdzie ilość cieczy roboczej została nadmiernie zaaplikowana, powstać może nagromadzenie się substancji aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin i pozostałości jej w środowisku naturalnym oraz w ziemiopłodach. Z kolei niedostateczna aplikacja cieczy opryskowej na pożądaną powierzchnię może rzutować nieefektywnym działaniem preparatów. Wówczas zagraża to na przykład pogorszeniu jakości płodów rolnych, w przypadku zanieczyszczenia ich nasionami roślin niepożądanych pozostałych w nieskutecznie odchwaszczonym łanie. Praca ze środkami ochrony roślin z wykorzystaniem opryskiwaczy niesprawnych technicznie, stwarza poważne ryzyko polegające na powstawaniu miejscowych skażeń oraz naraża operatora i konsumenta na utratę zdrowia. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej zagrożenia, każdy posiadacz sprzętu do stosowania środków ochrony roślin ma obowiązek przeprowadzenia okresowych badań sprawności technicznej opryskiwaczy.

Obowiązkowi takiemu podlegają: 

  1. opryskiwacze ciągnikowe oraz samobieżne polowe;
  2. opryskiwacze ciągnikowe oraz samobieżne sadownicze;
  3. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową, montowane na pojazdach kolejowych;
  4. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, montowany na pojazdach kolejowych;
  5. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
  6. instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
  7. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
  8. sprzęt agrolotniczy;
  9. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony, nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika jest większa niż 30 litrów.

Pod względem sprawności technicznej nowy sprzęt bada się nie później niż po 5 latach od dnia jego zakupu. Kolejne badania sprzętu do stosowania środków chemicznych wymienionych powyżej w punktach 1-4 przeprowadza się w okresach nie dłuższych niż 3 lata. Sprzęt wymieniony w pozostałych punktach podlega badaniu w okresach nie dłuższych niż 5 lat.

Niestosowanie się do obowiązku badania sprawności technicznej sprzętu do aplikacji środków chemicznych, praca niesprawnym sprzętem oraz uchylanie się od obowiązku poddawania go badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności, zgodnie z przepisami podlega karze grzywny. Dodatkowo, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, w przypadku stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin na podstawie badań laboratoryjnych, iż w płodach rolnych zawarte są pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrażającej zdrowiu konsumenta, zakazuje się przeznaczenia tych ziemiopłodów do spożycia przez ludzi i wprowadzenia ich do obrotu, a także określa sposób ich zagospodarowania.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie prowadzi od maja 2021 roku działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu, przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin spełniających wymagania, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.. Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz nowo zakupioną stacją kontroli opryskiwaczy jesteśmy w stanie dojechać do gospodarstwa lub na umówione miejsce, gdzie zostanie wykonane badanie.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 77 44 37 127 lub 77 44 37 151!


mgr inż. Piotr Foryś Specjalista Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 774437126
Data publikacji: 21 grudnia 2021 Wyświetlenia: 2806