Owies / Łosiów 2017


Owies. Łosiów 2017

Plon ziarna w przeliczeniu na wilgotność 14%

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 24.03.2017r. Zbiór 08.08.2017r.

Lp.

Odmiana

Plon (dt/ha)

Plon w % średniej odmian

1

BINGOWZ

72,0

83

2

NAWIGATORWZ

76,4

88

3

KOZAKWZ

92,0

106

4

BRETON

86,0

99

5

KOMFORT

85,8

99

6

HARNAŚ

85,5

99

7

PASKAL

82,2

95

8

ELEGANT

97,0

112

9

ROMULUS

96,8

112

10

ARMANI

86,3

100

11

MONSUN

91,3

105

Średnia 2017

86,5

100

Plon

2016

50,6

2015

40,3

2014

66,6