Pierwsza ocena przezimowania roślin w województwie opolskim – sezon 2016/2017


Tabela 1a: Informacje ogólne

Roślina W jakiej fazie rozwojowej roślin weszły w okres spoczynku (BBCH) Śnieg w okresie zimy Czy przed nastaniem mrozów była okrywa śnieżna Długość utrzymywania się okrywy śnieżnej (dni) Wysmalanie roślin Zastoiska wodne
tak nie tak grubość okrywy śnieżnej (cm) nie tak % uszkodzonych roślin nie tak % powierzchni zalanych długość utrzymywania się wody (dni) nie
Rzepak ozimy 11-20 tak Tak 8-15 cm tylko w pow. Krapkowickim- 2 cm, Nie tylko w pow. Kędzierzyńskim 25-46 dni

 

tak 3-5% tak Poniżej 10% 5-10 dni
Pszenica ozima 10-24
Jęczmień ozimy 10-28
Pszenżyto ozime 10-26
Żyto ozime 10-29

 

Tabela 1b: Informacje ogólne

Roślina Występowanie mrozów
czas trwania niskich temperatur (dni) średnia temperatura powietrza (°C) najniższa odnotowana temperatura (°C)
Rzepak ozimy 15 -76 dni w zależności od powiatu

(15 w pow. Brzeg, 76 w pow. Głubczyce)

Zakres temperatur w poszczególnych powiatach

-1 do -10°C,

średnia w województwie to -5°C

-27°C

(w powiatach Kluczbork i Olesno)

Pszenica ozima
Jęczmień ozimy
Pszenżyto ozime
Żyto ozime

 

 Tabela 2: Przezimowanie

Roślina Uszkodzenia mrozowe [%] Likwidacja plantacji (przeoranie) [%]
duże średnie małe złe przezimowanie roślin (uszkodzenia mrozowe) niska obsada roślin (np. w wyniku suszy, uszkodzeń przez szkodniki inne
1* 2o 30 4o 5o 6o 7o 8o 9o jesień wiosna jesień wiosna
Rzepak ozimy 5% 8-30% 20% 30% 10-20 % 10 % 1% 5% plantacji (niska obsada -poniżej 30 szt./m2)
 
Pszenica ozima 3% 7% 10% 5-10%
Jęczmień ozimy 3% 7% 4-10%
Pszenżyto ozime 3% 5% 8% 5%
Żyto ozime

* Skala 9– ocena przezimowania:

1o – główny stożek wzrostu zniszczony, pączki boczne nie odbijają (96 – 100 % uszkodzeń)

2o – główny stożek wzrostu zniszczony, lecz odbijają pojedyncze pączki boczne (86 – 95 % uszkodzeń)

3o – główny stożek wzrostu zniszczony, lecz odbijają liczne pączki boczne (76 – 85 % uszkodzeń)

4o – zachował się główny stożek wzrostu bez liści rozetowych (61 – 75 % uszkodzeń)

5o – zachowało się 1-25% powierzchni zielonej liści rozetowych (41 – 60 % uszkodzeń)

6o – zachowało się 26-50% powierzchni zielonej liści rozetowych (26 – 40 % uszkodzeń)

7o – zachowało się 51-75% powierzchni zielonej liści rozetowych (16 – 25 % uszkodzeń)

8o – zachowało się 76-90% powierzchni zielonej liści rozetowych (6 – 15 % uszkodzeń)

9o – powierzchnia liści rozetowych nie jest zredukowana w porównaniu do okresu przedzimowego i cała zielona, zachowało się 91-100% powierzchni zielonej liści rozetowych (0 – 5 % uszkodzeń)

 

Tabela 3: Porażenie roślin przez choroby i szkodniki

Roślina Porażenie roślin [%]
choroby szkodniki
sucha zgnilizna kapustnych (jesień) pałecznica rzepaku (wiosna) śmietka kapuściana (jesień) mszyce (jesień) pchełki (jesień) gnatarz rzepakowiec (jesień) szkodniki wielożerne

(np. lenie, łokaś garbatek, drutowce, pędraki – jesień)

ślimaki (jesień) inne (wymienić)
tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak gatunek nie tak nie
Rzepak ozimy 5-25% 1-2% 10-50% 10-50% 30% poniżej 10 2% Łokaś garbatek poniżej 10% Chowacz galasówek 50% (lokalnie)
  choroby szkodniki
septorioza liści (jesień) mączniak prawdziwy (wiosna) pleśń śniegowa (wiosna) śmietka zbożówka (jesień) ploniarka zbożówka (jesień) mszyce – wektory chorób wirusowych (jesień) szkodniki wielożerne

(np. lenie, łokaś garbatek, drutowce, pędraki – jesień)

ślimaki (jesień) x
tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak gatunek nie tak nie
Pszenica ozima 5% 5% nie 5-15% nie poniżej 10%      
Jęczmień ozimy 5% 10-40% 15% Łokaś garbatek      
Pszenżyto ozime poniżej 10%      
Żyto ozime poniżej 10% poniżej 10% Łokaś garbatek      
 
 Autor: Dział Technologii Produkcji Rolniczej na podstawie danych otrzymanych z Powiatowych Zespołów Doradczych