Podsumowanie działalności doradczej PZDR Krapkowice połączone ze szkoleniem specjalistycznym


Coroczne podsumowanie PZDR Krapkowice połączone ze szkoleniem specjalistycznym dla rolników z powiatu krapkowickiego odbyło się 15.02.2018 r. w restauracji Bawaria w Brożcu. Kierownik Stefan Wacław wygłosił referat sprawozdawczy w formie prezentacji z działalności PZDR Krapkowice za 2017 rok. W spotkaniu uczestniczyla dyrekcja OODR w Łosiowie Jarosław Nosal oraz  Teresa Barańska, a także przedstawiciele instytucji gminnych i organizacji powiatowych. W drugiej części spotkania głos zabrali przedstawiciele firm i instytucji poruszając tematy dotyczące rolnictwa, min.:

  • ochrona gospodarstw przed ASF – bioasekuracja
  • zasady wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie – eWniosekPlus
  • nawożenie roślin – dobór nawozów oraz dawek nawozowych
  • dobór odmian kukurydzy do warunków uprawy
  • zabezpieczenie pryzm i balotów – skuteczna ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zwierzętami i ptakami
  • odnawialne źródła energii w gospodarstwie – fotowoltaika
  • magazynowanie i przechowywanie płodów rolnych
  • wyposażenie budynków inwentarskich
  • oferty ubezpieczeń gospodarstw rolnych
  • oferty kredytów dla rolników