Podsumowanie konkursu: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”


Tegoroczne edycje konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” na etapie wojewódzkim zostały zakończone

28 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali im. Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczne edycje konkursów organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” który przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, między innymi Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska, Posłowie na Sejm RP Pani Katarzyna Czochara i Pan Antoni Duda, Wicemarszałek Pan Antoni Konopka, Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek, Diecezjalny Duszpasterz Rolników Ksiądz Hubert Janowski, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Pan Jerzy Naszkiewicz. Ponadto w uroczystości wzięli udział również przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, między innymi Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, władz samorządowych, lokalnych mediów.

Wszyscy wysłuchali z uwagą gratulacji i życzeń dalszych sukcesów od Pani Wicewojewody Opolskiej Violetty Porowskiej, która podkreśliła wagę idei konkursów, Pani poseł Katarzyna Czochara, Pan poseł Antoni Duda oraz Kurator Opolski Pan Michał Siek w swoich wypowiedziach byli pełni podziwu dla świadomości dzieci z terenów wiejskich na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwach rolnych, życząc najmłodszym dalszych sukcesów, Pan Wicemarszałek Antoni Konopka przytoczył własną historię z dzieciństwa obrazującą do jakiej tragedii mogło dojść w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad bhp w rolnictwie. Wyrazy uznania za ogromny wkład w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy – gospodarstw rolnych, przekazali także laureatom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Szczególne gratulacje otrzymali laureaci obu konkursów od Dyrektora OR KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyka.

Uroczysta Gala stała się tym bardziej ważnym wydarzeniem, gdyż Dyrektor OR KRUS w Opolu w tym dniu wręczył także medale z okazji 25-lecia KRUS Panu Arkadiuszowi Kapuścikowi – Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Panu Piotrowi Moc – dyrektorowi Radio Opole (nagrodę odebrał w zastępstwie Pan Zbigniew Górniak) – za długoletnią współpracę na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz promowanie właściwych zachowań zapobiegających wypadkowości na terenach wiejskich.

 

Laureaci Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”:

 

W I grupie wiekowej (klasy 0-3)

I miejsce –       Melanie Bugla z klasy III SP w Łanach,

II miejsce –      Maria Łuszcz z klasy II PSP nr 3 w Nysie,

III miejsce –    Konrad Bielak z klasy II ZS w Lisięcicach.

 

w II grupie wiekowej (klasy 4-6)

I miejsce –       Michał Wielgan z klasy IV SSP w Mechnicy,

II miejsce –      Laura Bulga z klasy IV PSP w Łanach,

III miejsce –    Kinga Cholewa z klasy VI PSP w Łanach.

 

Wyróżnieni :

Jakub Wcisło z klasy III PSP nr 4 w Praszce,

Emilia Kownacka z klasy IV ZS w Lisięcicach.

 

W tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego wzięły udział 732 prace uczniów z 92 szkół podstawowych z terenów wiejskich woj. opolskiego.

Podczas uroczystej Gali laureatom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Dla odwiedzających/uczestników spotkania dostępne były prace dzieci biorących udział w Konkursie Plastycznym – wzbudziły one uznanie lub wręcz podziw oglądających.

 

Fundatorami nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego byli :

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– Urząd Wojewódzki

– Urząd Marszałkowski

– Kuratorium Oświaty

– Agencję Rynku Rolnego

– Agencję Nieruchomości Rolnych

– Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Zakłady Azotowe S.A. Kędzierzyn-Koźle

– Kombinat Rolny Kietrz

– Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

– Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów

– Anderwald maszyny rolnicze.

 

Wśród rolników laureatami Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”zostali :

  • Małgorzata i Ewald Kamrad, Magdalena Kamrad-Semma ze Starych Kotkowice – zdobywcy I miejsca,
  • Stanisław Horwat ze Szklar – zdobywca II miejsca,
  • Janusz i Lidia Sarniccy z Domaszowic – zdobywcy III miejsca.

 

W tegorocznej edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne wzięło udział 31 gospodarstw z woj. opolskiego, z czego 9 gospodarstw zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego Konkursu. Podczas uroczystości przedstawiona została charakterystyka trzech najbezpieczniejszych gospodarstw województwa opolskiego. Na ich przykładzie , w formie krótkich filmów zebrani goście mieli możliwość zobaczenia, jak powinny być przestrzegane zasady bhp w gospodarstwach rolnych.

 

Laureatom Konkursu BGR zostały wręczone nagrody ufundowane przez:

– Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– Urząd Wojewódzki

– Urząd Marszałkowski

– Agencję Rynku Rolnego

– Agencję Nieruchomości Rolnych

– Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Zakłady Azotowe S.A. Kędzierzyn-Koźle

– Izbę Rolniczą

– Fundację Ludzie, Ekologia, Środowisko

– Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

– firmę PPO – producent obuwia roboczego

– Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów

– GACH AGRO.

 

 

Poczęstunek dla zebranych gości przygotował Opolski Urząd Wojewódzki i Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu z produktów ufundowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki, Izbę Rolniczą, Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie, Bank Spółdzielczy w Leśnicy.

Tegoroczna Wojewódzka Gala stała się wydarzeniem bardzo ważnym, promującym wśród dużego grona osób zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co przekłada się m.in. na najlepszy wskaźnik wypadkowości w kraju.