Pomiary i obserwacje pogody w Łosiowie – sezon wegetacyjny 2015/2016


Obecne tendencje w kierunku zmian klimatycznych wskazują na różnicowanie się dotychczas znanych pór roku i charakterystycznego dla nich przebiegu pogody. Głównym skutkiem tych przemian jest ocieplenie klimatu oraz ograniczenie w dostępności wody (nierównomierne opady w trakcie sezonu wegetacyjnego), a także zwiększona ekspansja szkodników i chorób. W związku z powyższym w opracowaniu do celów porównawczych zamiast średniej wieloletniej wykorzystano średnią z ostatnich 10 lat (2005-2015).

 

Temperatura powietrza w okresie sierpień 2015 – grudzień 2016

Tabela 2

Rok Miesiąc Średnia dobowa temperatura w °C
Dekada Średnia miesięczna Średnia z 10 lat (2005-2015)
I II III
2015 Lipiec 22,3 21,3 21,1 21,6
Sierpień 25,5 23,3 21,4 23,4
Wrzesień 16,1 17,9 13,6 15,9
Październik 11,9   6,9   8,6   9,1
Listopad   8,8   9,8   1,9   6,8
Grudzień   6,4   4,6   5,9   5,6
Średnio w 2015 r. (I – XII) 11,0
2016 Styczeń -4,6 -1,5   2,4  -1,2  -0,6
Luty  6,1   3,1   3,4   4,2   0,1
Marzec  3,3   3,3   7,1   4,6   3,8
Kwiecień 10,4 10,2   7,5   9,4   9,7
Maj 13,2 13,2 18,9 15,1 14,3
Czerwiec 18,1 17,9 22,2 19,4 18,0
Lipiec 19,3 19,3 22,0 20,2 20,8
Sierpień 19,7 18,1 19,9 19,2 19,4
Wrzesień 20,5 18,5 14,4 17,8 14,9
Październik   9,7   7,9   8,0   8,5   9,5
Listopad   4,8   3,5   4,2   4,1   5,4
Grudzień   2,1   0,9   1,2   1,4   1,1
Średnio w 2016 r. 10,2   9,7

 

Opady w okresie sierpień 2015 – grudzień 2016

Tabela 3

Rok Miesiąc Opady w mm
Dekada Razem Ilość dni z opadem Średnia z 10 lat (2005-2015)
I II III
2015 Lipiec 14,5 18,2 7,3 40,0 14
Sierpień   0,0   6,0 9,7 15,7 7
Wrzesień 10,2   9,0 0,0 19,2 14
Październik   0,0 18,8 3,8 22,6 9
Listopad   4,2 34,7  16,1 55,0 19
Grudzień   6,4 12,1 2,9 21,4 11
Razem w 2015 r.  (I – XII) 335,8 149
2016 Styczeń 4,1   7,3 16,2 27,6 17 41,6
Luty 8,4 29,0 27,6 65,0 18 31,1
Marzec  18,2 18,5 10,1 46,8 19 35,2
Kwiecień  27,6 10,5   3,6 41,7 17 34,2
Maj  14,6   6,6 18,2 39,4 10 79,8
Czerwiec 5,1 19,9   9,2 34,2 15 86,3
Lipiec  16,9 47,7 16,6 81,2 17 95,8
Sierpień  24,0   1,2 13,8 39,0 8 72,2
Wrzesień 5,3 12,3   0,8 18,4 11 52,2
Październik  50,4 13,4 10,5 74,3 24 36,2
Listopad  17,5 25,3 10,7 53,5 17 41,4
Grudzień  19,2 16,0   7,8 43,0 11 34,8
Razem 2016r. 564,1 184 640,7

 

Temperatura powietrza i opady z ostatnich 10 lat (2007 – 2016)

Tabela 4

Rok Temperatura powietrza w °C Opady w mm
średnia max data min data Razem

mm

ilość dni z opadem najwyższy opad dobowy
mm data
2007   10,3 35,5 17.07. -11,7 26.01. 675,8 157 32,2 02.06.
2008 9,8 31,1 06.09. -10,7 04.01. 561,6 141 72,0 15.08.
2009 9,3 33,5 27.07. -20,1 07.01. 787,1 161 55,2 23.06.
2010 8,0 35,0 17.07. -21,0 24.01. 978,3 151 98,8 23.07.
2011 9,8 31,1 05.09. -14,1 24.02. 617,3 110 77,2 30.06.
2012 9,3 36,0 20.08. -19,1 03.02. 608,1 134 38,6 12.06.
2013 9,3 37,3 28.07. -14,1 15.01. 633,1 147 47,6 24.06.
2014   11,0 34,0 20.07. -13,7 25.01. 573,9 167 35,9 17.05.
2015   11,0 37,5 08.08 -8,3 06.01. 335,8 149 17,1 15.11.
2016   10,2 35,5 11.07. -16,3 03.01. 564,1 184 36,4 14.07.


Informacje ogólne o pogodzie z lat 2005 – 2016

Tabela 5

Średnie wieloletnie Rok/Miesiąc oC/mm
– najbardziej mokry rok 2010 978,3 mm
– najsuchszy rok 2015 335,8 mm
– najcieplejszy rok 2014 i 2015 11,0ºC
– najzimniejszy rok 2010 8,0ºC
Max. i min. opady i temperatury wieloletnie
– najwyższy opad dobowy 23 lipiec 2010 98,8 mm
– najwyższy opad miesięczny lipiec 2010 224,1 mm
– najwyższa średnia temperatura miesięczna lipiec 2006 24,3ºC
– najniższa średnia temperatura miesięczna styczeń 2010 -6,1ºC
– najwyższa zanotowana temperatura 8 sierpień 2015 37,5ºC
Średnie z 2016 roku
– najwyższe opady miesięczne Październik 74,3 mm
– najniższe opady miesięczne Wrzesień 18,4 mm
– najcieplejszy miesiąc Lipiec 20,2ºC
– najzimniejszy miesiąc Styczeń -1,2ºC

 

Obserwacje ogólne

Tabela 6

Lp. Wyszczególnienie data, mm, °C
2013 2014 2015 2016
1. Początek wegetacji wiosennej 14.04. 19.02. 11.03. 25.03.
2. Koniec wegetacji jesiennej -* 30.11. -* -*
3. Pierwszy przymrozek 02.10. 27.10. 27.10. 10.10.
4. Ostatni przymrozek 09.04. 17.04. 07.04. 03.04.
5. Rozmarznięcie gleby 26.03. 04.02. 09.02. 08.02.
6.

 

Początek prac polowych nawożenie azotem 05.03. 25.02. 24.02. 10.02.
zabiegi ochrony 16.04. 18.03. 17.03. 29.03.
uprawa gleby 15.04. 14.03. 18.03. 04.03.
siew zbóż jarych 16.04. 21.03. 25.03. 07.03.
siew buraków cukrowych 22.04. 02.04. 13.04. 07.04.
siew rzepaku ozimego 29.08. 27.08. 27.08. 25.08.
siew pszenicy ozimej 04.10. 08.10. 08.10. 15.10.
koszenie rzepaku ozimego 23.07. 14.07. 20.07. 19.07.
koszenie pszenicy ozimej 01.08. 21.07. 28.07. 23.07.
7. Koniec żniw 14.08. 19.08. 05.08. 08.08.

* – Za datę przerwania wegetacji przyjmuje się ostatni z pięciu dni, z których każdy miał średnią dobową temperaturę nie wyższą niż +5°C.

– w 2013 roku takie zjawisko odnotowano 29.11.2013r., jednakże po trzech tygodniach średnia dobowa temperatura wzrosła do 10°C, co wskazywało na wznowienie wegetacji roślin. Ponowne zahamowanie wegetacji odnotowano 15.01.2014r.

– w 2015 roku takie zjawisko odnotowano 30.11.2014r., jednakże po dwóch tygodniach średnia dobowa temperatura wzrosła, co wskazywało na wznowienie wegetacji roślin. Ponowne zahamowanie wegetacji odnotowano 29.12.2014r.

– w roku 2016 takie zjawisko odnotowano 25.11.2015r., jednak występujące w okresie zimy  temperatury spowodowały, że rośliny dalej się rozwijały, początek wegetacji wiosennej odnotowano dwukrotnie: pierwszy raz 30.01.2016r. jednak po tym terminie występowały znaczne spadki temperatur powietrza i ostateczny termin ustalono na 25.03.2016r.

Autor: Dział Technologii Produkcji Rolniczej