Pomoc w związku ze szkodami, powstałymi w wyniku przejścia huraganu w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich


Szanowni Państwo

informujemy, że Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie udziela wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku huraganu. Nasi doradcy   uczestniczą także w  pracach  komisji  szacujących  straty  powstałe  w rolnictwie. Uzyskanie wstępnych szacunkowych danych dotyczących strat jest konieczne do podjęcia natychmiastowych działań pomocowych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Na chwilę  obecną   producenci  rolni  poszkodowani w wyniku huraganu mogą ubiegać się o:

– kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji,

– kredyt preferencyjny na odtworzenie środków trwałych,

– pomoc w formie odroczenia terminu płatności składek KRUS i rozłożenia ich na dogodne raty,

– odroczenie i rozłożenie na raty   płatności  z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenie czynszu z tych umów,

– udzielenie ulg w podatku rolnym.

 

O inne formy pomocy proszę pytać naszych doradców w PZDR i OODR Łosiów.

 

Więcej można przeczytać w załączonym w pliku PDF

Pomoc-dla-rolnikow

 

Dodatkowe informacje na www.arimr.gov.pl

w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015r.

Bezpłatna infolinia: 0 800 38 00 84 czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7 – 21

Centrala ARiMR: Departament Wsparcia Krajowego nr tel. 022 318 48 50

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020