Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO


W dniu 24 stycznia 2019r. w pałacu OODR w Łosiowie odbyło się Zimowe  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Głównym celem posiedzenia było ustalenie List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa na rok 2019 oraz uzgodnienie regionalnych doświadczeń PDO, planowanych do założenia wiosną 2019 roku z roślinami jarymi (liczba i lokalizacja doświadczeń, dobory odmian).

Oprócz tego na spotkaniu przedstawiono: sprawozdanie z realizacji doświadczeń PDO w województwie opolskim w sezonie 2017/2018 r., zmiany w Krajowym Rejestrze w 2019r., ustalono Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) na rok 2019 dla roślin ozimych, zbóż  jarych, roślin bobowatych, ziemniaka i soi na 2019 r.

W drugiej części posiedzenia odbyło się: podsumowanie wojewódzkiego programu PDO, rozliczenie finansowe wojewódzkiego programu PDO za 2018 r. oraz podsumowanie mijającej kadencji składu Wojewódzkiego Zespołu PDO.

Łukasz Kowalski

Dział Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa

OODR Łosiów