Prawidłowa agrotechnika BURAKÓW CUKROWYCH


 

Prawidłowa agrotechnika BURAKÓW CUKROWYCH

mgr inż. Elżbieta Gniewowska

mgr inż. Adela Maziarek 

Opracowanie merytoryczne: mgr inż. Elżbieta Gniewowska mgr inż. Adela Maziarek

Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl

Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r. z Województwem Opolskim

ISBN 978-83-60304-65-5

Egzemplarz bezpłatny

 

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

 

 

 

 

 

Pobierz plik .PDF

Prawidłowa agrotechnika

BURAKÓW CUKROWYCH