Prawidłowa agrotechnika PSZENICY OZIMEJ


Prawidłowa agrotechnika
PSZENICY OZIMEJ

Opracowanie merytoryczne: 

dr inż. Agnieszka Krawczyk, mgr inż. Łukasz Kowalski

Opracowanie graficzne, skład i druk: www.agenda.net.pl

 

Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r.
z Województwem Opolskim

ISBN 978-83-60304-63-1
Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

 

Pobierz plik .PDF

Prawidłowa agrotechnika PSZENICY OZIMEJ