Prawidłowa agrotechnika RZEPAKU OZIMEGO


 

SPIS TREŚCI

1. BIOLOGIA I ROZWÓJ RZEPAKU OZIMEGO………………………………………………………………………………..3
2. WARUNKI KLIMATYCZNO-GLEBOWE I PRZEDPLONOWE……………………………………………………4
3. DOBÓR ODMIAN DO SIEWU………………………………………………………………………………………………………….6
4. NAWOŻENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
4.1 POTRZEBY POKARMOWE RZEPAKU………………………………………………………………………………………….7
4.2 NAWOŻENIE OBORNIKIEM………………………………………………………………………………………………………….9
4.3 NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE……………………………………………………………………………………………………….9
4.4 NAWOŻENIE WIOSENNE……………………………………………………………………………………………………………11
4.5 NAWOŻENIE WIOSENNE AZOTEM I SIARKĄ……………………………………………………………………….13
4.6 DOKARMIANIE DOLISTNE…………………………………………………………………………………………………………16
5. SIEW…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
6. PIELĘGNACJA ZASIEWÓW PRZED AGROFAGAMI……………………………………………………………….22
6.1 CHWASTY………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
6.2 CHOROBY ………………………………………………………………………………………………………………………………………29
6.3 SZKODNIKI………………………………………………………………………………………………………………………………………32
7. CHRAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH AGROFAGÓW WYSTĘPUJACYCH
W UPRAWIE RZEPAKU………………………………………………………………………………………………………………………35
7.1 CHWASTY………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
7.2 CHOROBY……………………………………………………………………………………………………………………………………….38
7.3 SZKODNIKI………………………………………………………………………………………………………………………………………45
8. OCHRONA ORGANIZMÓW POŻYTECZNYCH………………………………………………………………………50
9. PRZYGOTOWANIE PLANTACJI DO ZBIORU……………………………………………………………………………55
10. ZBIÓR………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
LITERATURA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

 

Opracowanie merytoryczne:
mgr inż. Elżbieta Gniewowska
mgr inż. Adela Maziarek
dr inż. Agnieszka Krawczyk

Opracowanie graficzne, skład i druk:
www.agenda.net.pl

Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r.
z Województwem Opolskim

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

ISBN 978-83-60304-62-4
Egzemplarz bezpłatny

 

Pobierz plik .PDF

Prawidłowa agrotechnika RZEPAKU OZIMEGO