Przebieg żniw w sezonie 2018 na polu doświadczalnym w OODR Łosiów


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako jeden z nielicznych posiada pole doświadczalne o łącznej powierzchni około 22 ha, na którym prowadzone są prace adaptacyjno – doświadczalne, do których zalicza się przede wszystkim doświadczenia realizowane w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (10 doświadczeń z poletkami o powierzchni 20 m2 zakładanych wg metodyki i zaleceń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych) oraz łanowe doświadczenia ścisłe, demonstracje i kolekcje odmian krajowych i zagranicznych firm nasiennych (łącznie 25 doświadczeń z poletkami o powierzchni około 0,1 – 0,5 ha).

Doświadczenia prowadzone są na różnych gatunkach roślin tj. zboża ozime i jare, w tym pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies oraz rzepak ozimy, burak cukrowy, soja, groch i bobik. Zakres wykonywanych prac w tym obszarze obejmuje m.in. zakładanie doświadczeń, wykonywanie zabiegów ochrony roślin, obserwacje i pomiary polowe, prowadzenie dokumentacji zabiegów i wyników obserwacji, zbiór roślin oraz zestawienie i opis wyników doświadczeń.

Dotychczas do zbioru roślin OODR dysponował starym zamortyzowanym kombajnem marki BIZON Z056 Super z rocznika 1988. Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku, Ośrodek zakupił nowy kombajn marki Class, typ Avero 160. Kombajn ten spełnia nowoczesne standardy oraz pozwala na sprawne, bezproblemowe i precyzyjne wykonywanie zbioru wszystkich doświadczeń, zarówno tych o większym areale jak i tych o powierzchni 20 m2.

 

Kombajn AVERO 160 wyposażony jest w konwencjonalną młocarnię CLAAS, w efekcie czego otrzymujemy czysty omłot, delikatne traktowanie ziarna, lepsze odplewianie oraz wysokowydajne oddzielanie z zachowaniem wysokiej jakości ziarna. Klepisko pod bębnem młócącym zbudowano jako MULTICROP, a jego poszczególne segmenty dają się łatwo wymieniać. Klepisko można szybko dopasować do różnych roślin – dbając tym samym o prawidłową kombinację czystego wymłócenia, łagodnego traktowania materiału i wysokiego stopnia oddzielania. Dzięki systemowi omłotu i oddzielania kombajn jest bardziej wydajny i kompaktowy. Heder o szerokości 3,9 m pozwala na precyzyjny zbiór małych poletek o szerokości 2,5 m, a wykonany na specjalne zamówienie „rękaw” umożliwia zsypanie ziarna, bądź nasion bezpośrednio do worka.

Obszerna i wyciszona kabina, bezpośredni wgląd do zbiornika ziarna, oświetlenie oraz wielofunkcyjny uchwyt ułatwiają obsługę kombajnu pozwalając na doskonały komfort jazdy i pracy. Kombajn równomiernie rozdziela krótko posiekaną słomę na całą szerokość przyrządu roboczego i wdmuchuje ją głęboko w ściernisko. Dzięki zespołom łagodnego młócenia i oddzielania słoma zachowuje swoją strukturę, idealną do pełnowartościowej ściółki. Operator kombajnu za pośrednictwem wielofunkcyjnego uchwytu wygodnie steruje napędem, nawroty wykonywane są zdecydowanie szybciej, a prędkość jazdy można natychmiast dostosować do zmieniających się warunków.

 

Wsparcie finansowe na zakup kombajnu bez wątpienia przyczyniło się do zastosowania nowoczesnej, wydajnej, a w konsekwencji ekonomicznej pracy podczas żniw na polu doświadczalnym OODR.