Pszenica jara / Łosiów 2017


Pszenica jara. Łosiów 2017

Plon ziarna w przeliczeniu na wilgotność 14%

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 27.03.2017r. Zbiór 08.08.2017r.

Lp.

Odmiana

Plon(dt/ha)

Plon w % średniej odmian

Poziom a1

Poziom a2

Poziom a1

Poziom a2

1

TYBALT wz

64,2

73,2

99

102

2

HARENDA wz

69,6

77,6

107

108

3

JARLANKA wz

57,6

64,2

89

90

4

OSTKA SMOLICKA

57,4

69,2

89

97

5

ARABELLA

66,2

68,7

102

96

6

MANDARYNA

64,8

70,2

100

98

7

GOPLANA

76,5

75,6

118

106

8

NIMFA

64,4

69,5

99

97

9

RUSAŁKA

57,4

68,0

89

95

10

VARIUS

65,6

75,9

101

106

11

FRAJDA

68,9

74,4

106

104

Średnia 2017

64,8

71,5

100

100

Plon

2016

51,6

54,4

2015

40,3

36,7

2014

81,1

90,1