Pszenica ozima po przedplonie pszenicznym i rzepaczanym / Łosiów 2017


Pszenica ozima po przedplonie rzepaczanym. Łosiów 2017

Plon ziarna w przeliczeniu na wilgotność 14%


Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 17.10.2016r. Zbiór 02.08.2017r.

Lp.

Odmiana

Plon(dt/ha)

Plon w % średniej odmian

Poziom a1

Poziom a2

Poziom a1

Poziom a2

1

KWS OZON wz

74,0

87,1

93

98

2

PATRAS wz

86,7

94,4

109

107

3

ARTIST wz

85,5

96,7

107

109

4

KILIMANJARO wz

88,6

92,2

111

104

5

MULAN

82,1

91,7

103

103

6

ARKADIA

74,3

89,4

93

101

7

LINUS

89,9

92,2

113

104

8

PLATIN

76,6

84,7

96

96

9

ESTIVUS

86,7

91,4

109

103

10

LAVANTUS

79,4

71,0

100

80

11

KWS LIVIUS

72,0

92,7

90

105

12

FRANZ

81,1

83,8

102

95

13

HONDIA

86,3

84,3

108

95

14

KWS DAKOTANA

83,0

90,7

104

102

15

ROTAX

70,9

77,6

89

88

16

BELLISSA

87,4

93,8

110

106

17

FLORUS

81,5

93,7

102

106

18

TOBAK

72,5

86,1

91

97

19

DELAWAR

87,1

85,2

109

96

20

LEANDRUS

74,6

83,9

94

95

21

POKUSA

88,3

101,5

111

115

22

JANOSCH

79,5

94,8

100

107

23

BARTOSZ

70,4

80,7

88

91

24

BONANZA

77,6

84,2

97

95

25

DOLORES

86,8

90,4

109

102

26

FRISKY

86,5

104,0

109

117

27

HYBERY F1

73,6

84,3

93

95

28

KWS KIRAN

79,8

86,0

100

97

29

LG JUTTA

75,3

85,2

95

96

30

MEDALISTKA

66,9

95,1

84

107

31

RGT KICKER

74,0

91,2

93

103

32

JULIUS

70,9

82,9

89

94

33

PAMIER

75,4

82,5

95

93

Średnia 2017

79,6

88,6

100

100

Plon

2016

71,4

81,1

2015

103,2

119,6

2014

86,7

112,6

 

 

 

 

Pszenica ozima po przedplonie pszenicznym. Łosiów 2017

Plon ziarna w przeliczeniu na wilgotność 14%

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 21.10.2016r. Zbiór 07.08.2017r.

Lp.

Odmiana

Plon (dt/ha)

Plon w % średniej odmian

1

KWS OZON wz

78,9

91

2

PATRAS wz

94,2

109

3

ARTIST wz

88,5

102

4

KILIMANJARO wz

92,0

106

5

MULAN

85,2

99

6

ARKADIA

88,7

103

7

LINUS

84,4

98

8

PLATIN

87,9

102

9

ESTIVUS

88,3

102

10

LAVANTUS

83,3

96

11

KWS LIVIUS

85,9

99

12

FRANZ

84,2

97

13

HONDIA

87,8

102

14

KWS DAKOTANA

89,0

103

15

ROTAX

90,9

105

16

BELLISSA

89,4

103

17

FLORUS

84,7

98

18

TOBAK

90,6

105

19

DELAWAR

82,8

96

20

LEANDRUS

81,1

94

21

POKUSA

80,9

94

22

JANOSCH

84,4

98

23

BARTOSZ

85,9

99

24

BONANZA

78,6

91

25

DOLORES

84,1

97

26

FRISKY

98,0

113

27

HYBERY F1

86,5

100

28

KWS KIRAN

83,9

97

29

LG JUTTA

86,4

100

30

MEDALISTKA

91,7

106

31

RGT KICKER

90,2

104

32

JULIUS

80,0

93

33

PAMIER

81,2

94

Średnia 2017

86,4

100

Plon

2016

81,0

2015

103,7

2014

96,4