Pszenżyto ozime 2017


Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu
o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie opolskim.

Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większe szanse uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

 

Pobierz plik .PDF

Pszenżyto-ozime-2017