Pszenżyto ozime / Łosiów 2017


Pszenżyto ozime. Łosiów 2017

Plon ziarna w przeliczeniu na wilgotność 14%

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 11.10.2017r. Zbiór 01.08.2017r.

Lp.

Odmiana

Plon(dt/ha)

Plon w % średniej odmian

Poziom a1

Poziom a2

Poziom a1

Poziom a2

1

FREDROWZ

89,0

111,0

105

110

2

MELOMANWZ

88,2

99,8

104

99

3

TREFL WZ

82,2

106,6

97

106

4

ALGOSO

93,5

103,1

111

102

5

BORWO

77,8

89,3

92

88

6

TULUS

84,9

92,7

101

92

7

AGOSTINO

96,4

100,4

114

99

8

BOROWIK

71,3

90,7

85

90

9

SUBITO

80,2

100,9

95

100

10

TOMKO

72,6

85,2

86

84

11

TORINO

78,7

109,6

93

109

12

ROTONDO

75,9

97,0

90

96

13

LOMBARDO

89,2

105,1

106

104

14

PANTEON

83,0

98,8

98

98

15

TRAPERO

85,6

98,1

101

97

16

AVOCADO

94,5

115,3

112

114

17

FESTINO

94,7

101,9

112

101

18

KASYNO

78,2

96,2

93

95

19

RUFUS

88,4

115,9

105

115

20

SEKRET

84,7

104,3

100

103

21

TEMUCO

83,7

98,8

99

98

Średnia 2017

84,4

101,0

100

100

Plon

2016

74,2

85,8

2015

102,3

112,0

2014

89,4

99,9