Powiatowy Zespół

Doradztwa Rolniczego

w Opolu

 ul. Wrocławska 1071,

46 – 020 Łosiów
tel. 77 457 56 50
e-mail: opole@oodr.pl

Dyżur: Poniedziałek
godz. 7.30 – 15.30

Skład Zespołu

mgr inż. Joanna Lubasińska 
kierownik

mgr inż. Grzegorz Strojny
specjalista

inż. Barbara Matuszek
główny specjalista

Krystyna Czech
główny specjalista

mgr inż. Paulina Zuziak
specjalista