Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
w Prudniku

Plac Szarych Szeregów 5
48-200 Prudnik
tel. 77 4369370
e-mail: prudnik@oodr.pl
Dyżur: Środa
w godz. 7.30 – 15.30
Skład Zespołu

mgr Monika Kozaczek
kierownik

mgr inż. Joanna Hutniczak-Cymbalista
główny specjalista

mgr inż. Łukasz Trochowski
stażysta-specjalista

mgr inż. Aleksandra Adamów-Reiwer
specjalista

mgr inż. Łukasz Trochowski
stażysta-specjalista