Rada Społeczna


Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Ośrodka.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016r. poz. 1176), powołał członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. W skład Rady wchodzi 12 członków, są to przedstawiciele:

 

 1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1. Joachim Kempka – CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie
 2. Sejmiku Województwa Opolskiego:
  1. Kazimierz Pyziak
 3. Zarządu Województwa Opolskiego:
  1. Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa
 4. Izby Rolniczej:
  1. Marek Froelich
  2. Herbert Czaja
 5. Związków Zawodowych Rolników:
  1. Zbigniew Górski – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
  2. Tomasz Ognisty – NSZZ SI „Solidarność”
  3. Grzegorz Oliwa – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
  4. Danuta Bajak – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
 6. Przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa i działającej w obszarze województwa:
  1. Anna Radaczyńska – ZS CKR w Bogdańczowicach
 7. Szkół wyższych oraz instytutów badawczych:
  1. Anna Chełmońska-Soyta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  2. Mariusz Kucharski – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
   w Puławach