Refundacja kosztów poniesionych przez gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie


Od 27.09.2018 do 14.09.2018 trwa nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie.

W ramach pomocy finansowej będzie można rozliczyć:

  • zakup mat dezynfekcyjnych
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
  • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-27082018-do-14092018r-bedzie-trwal-nabor-wnioskow-na-refundacje-do-75-wydatkow-ponie.html

 

Służymy pomocą w wypełnianiu wniosku i doradztwem.