Rolnicy mogą na nas liczyć. O pracy w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i jego roli dla roz- woju opolskiego rolnictwa opowiada Teresa Barańska – wicedyrektor OODR w Łosiowie.

O pracy w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i jego roli dla rozwoju opolskiego rolnictwa opowiada Teresa Barańska – wicedyrektor OODR w Łosiowie. Witold Żurawicki – Kobieta w rolnictwie – dzisiaj to rzadkie przypadki. Co Panią skłoniło do obrania tej drogi życiowej? Teresa Barańska – Rolnictwo wmoim życiu zawsze odgrywało sporą rolę. Zamiłowanie do ziemi i […]

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

bele siana

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń(ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31grudnia 2019 […]

Wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

ARiMR: wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą Tylko do 8 lipca, rolnicy, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw. Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznaniepomocy finansowej z […]