Rozstrzygnięcie Konkuru Koron Dożynkowych 2018

II miejsce kłosowe G. Opolski Zw. Rew. RSP w Opolu S. Grocholub

W dniu 2 września 2018r. w Paczkowie podczas Dożynek Wojewódzkich odbył się Konkurs Koron Dożynkowych, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

 

Do udziału zgłosiło się 35 gmin i 2 Wojewódzkie Związki o charakterze rolniczym. Po dokonaniu rejestracji, delegacje udały się na poczęstunek, korony dożynkowe natomiast zostały zaprezentowane na placu przed kościołem.

Podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej Biskup opolski Andrzej Czaja podziękował środowisku rolniczemu, rodzinom i ludziom, którzy ich wspierają za ciężką pracę. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Paczkowa na Stadion Miejski, gdzie przez cały dzień odbywały
się uroczystości.  W tegorocznym korowodzie udział wzięło 48 przedstawicieli gmin i sołectw. Tradycyjnie gospodarze dożynek dzielili się z uczestnikami chlebem wypieczonym z tegorocznego zboża.

Dożynki Wojewódzkie były również okazją do wręczenia Odznaki Honorowej „Za Zasługi
dla Województwa Opolskiego” zasłużonym mieszkańcom gminy. W tym roku uhonorowano Pana Eugeniusza Mazurkiewicza i Pana Andrzeja Budzik.

 

Korony dożynkowe oceniane były w dwóch kategoriach: korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo – ziarnkowe i korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe.

Komisja konkursowa w składzie: Pani prof. dr hab. Teresa Smolińska – przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego, Pani Elżbieta Oficjalska – przedstawiciel Muzeum Wsi Opolskiej, Pani Anna Klimowicz – Lubojańska – przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu, Pani Klaudia Kluczniok – przedstawiciel Związku Śląskich Rolników, Pani Katarzyna Kuraś – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Pan Tomasz Musielak – przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie miała niezwykle trudne zadanie, gdyż poziom zaprezentowanych koron
był bardzo wysoki.

W kategorii korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo – ziarnkowe zwyciężyła korona z Puszyny (gmina Korfantów), II miejsce zajęła korona z Grocholubia (zgłoszona przez Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni produkcyjnych w Opolu) a III miejsce przypadło koronie
z Roszkowic ( gmina Niemodlin). W tej samej kategorii Komisja wyłoniła również 6 koron, które otrzymały Wyróżnienia, a były to: Dzielnica Gogolin – Karłubiec (gmina Gogolin), Wysoka (gmina Leśnica), Chróścina (gmina Lewin Brzeski), Ucieszków (gmina Pawłowiczki), Strojec (gmina Praszka)
i Gościce (gmina Paczków).

W kategorii korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe zwyciężyła zdobywając tym samym I miejsce korona z sołectwa Dylaki (gmina Ozimek), II miejsce zdobyła korona z Brzeźca (gmina Bierawa), III miejsce zdobyła zaś korona z Żywocic (gmina Krapkowice). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała korona ze Starego Ujazdu (gmina Ujazd).

Podczas Dożynek Wojewódzkich swoje miejsce miało również stoisko informacyjno – promocyjne Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Rolnicy i mieszkańcy Opolszczyzny mogli zapoznać się
z ofertą doradczą, uzyskać informacje na interesujące tematy oraz pozyskać publikacje tematyczne wydawane przez Ośrodek.

Wszystkim delegacjom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w Konkursie Koron w przyszłym roku.