Rzepak ozimy / Łosiów 2017


Rzepak ozimy. Łosiów 2017

Plon nasion w przeliczeniu na wilgotność 9 %

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 31.08.2016r. Zbiór 26.07.2017r.

Lp.

Odmiana

Plon

(dt/ha)

1.

ES VALEGRO wz

36,2

2.

MARCELO wz

44,5

3.

BAZALT

35,5

4.

BIRDY

39,6

5.

CHROBRY

39,7

6.

SHERLOCK

36,7

7.

SY ILONA

38,2

8.

SY ROKAS

41,0

9.

VAPIANO

32,1

10.

ATORA F1 wz

43,2

11.

DK EXPIRO F1 wz

39,8

12.

ACAPULCO F1

38,7

13.

KWS ALVARO F1

40,7

14.

AMAZON F1

42,7

15.

BONANZA F1

39,3

16.

DK EXALTE F1

46,5

17.

DK EXPRESSION F1

44,1

18.

DK EXSOR F1

36,7

19.

DK EXTRACT F1

46,0

20.

DK PLATINIUM F1

43,8

21.

ES CESARIO F1

38,6

22.

ES IMPERIO F1

45,3

23.

HAMILTON F1

41,2

24.

KUGA F1

44,6

25.

MARATHON F1

38,9

26.

MERCEDES F1

39,1

27.

MINERVA F1

37,2

28.

PANAMA F1

40,4

29.

SHERPA F1

37,3

30.

SHREK F1

44,2

31.

SY FLORIDA F1

47,6

32.

SY KOLUMB F1

43,8

33.

SY POLANA F1

38,6

34.

TAIFUN F1

47,3

35.

TIGRIS F1

45,1

36.

VISBY F1

39,3

37.

ARCHIBALD F1

40,3

Średnia

40,9

Plon

2016

39,7

2015

43,0

2014

58,9