Soja / Łosiów 2017


Soja. Łosiów 2017

Plon nasion w przeliczeniu na wilgotność 15%

Doświadczenie odmianowe PDO

Siew 08.05.2017r. Zbiór 29.09.2017r.

 

Lp.

Odmiana

Plon w dt/ha

Plon w

% średniej odmian

1

AUGUSTA

32,0

99

2

PARADIS

28,0

86

3

ERICA

33,4

103

4

ADSOY

30,7

95

5

MAVKA

37,0

114

6

MADLEN

34,4

106

7

ABELINA

36,9

114

8

MAJA

30,9

95

9

SCUPTOR

32,0

99

10

BOHEMIANS

33,3

103

11

MERLIN

34,7

107

12

SG ANSER

38,3

118

13

ALIGATOR

34,0

105

14

GL MELANIE

31,6

97

15

AMAROK

23,4

72

16

LISSABON

37,6

116

17

PROTINA

28,2

87

18

RGT SHOUNA

30,4

94

19

SILESIA

26,9

83

20

SIRELIA

29,9

92

21

SULTANA

31,8

98

22

PETRINA

35,3

109

23

BETTINA

33,4

103

24

BRUNENSIS

32,0

99

25

KOFU

28,2

87

26

KORUS

38,4

119

27

MORAVIANS

34,0

105

28

NAYA

30,1

93

Średnia 2017

32,4

100

Średnia

2016

30,5

2015

6,7

2014

37,7

Doświadczenie agrotechniczne PDO – gęstości siewu 3 odmian

Siew 05.05.2017r. Zbiór 29.09.2017r.

 

Lp.

Odmiana

Gestość siewu

szt/m2

Plon w dt/ha

Plon w

% średniej odmian

1

MAVKA

30

23,2

73

2

MAVKA

45

34,4

108

3

MAVKA

60

31,6

99

4

LISSABON

30

24,1

76

5

LISSABON

45

31,7

99

6

LISSABON

60

34,7

109

7

SULTANA

30

33,2

104

8

SULTANA

45

38,7

121

9

SULTANA

60

35,8

112

Średnia 2017

31,9

100