Soja – uprawa z perspektywą – poradnik agrotechniczny


SPIS TREŚCI

1. Produkcja soi w świecie i w Polsce – K. Pyziak ……………………………………………………………………………………….3
2. Co przemawia za uprawą soi w Polsce? – K. Pyziak ………………………………………………………………………………4
3. Biologia, wzrost i rozwój soi – W. Kościelniak …………………………………………………………………………………………6
4. Wymagania klimatyczne – K. Pyziak ……………………………………………………………………………………………………….10
5. Wymagania glebowe – W. Kościelniak …………………………………………………………………………………………………..13
6. Soja w zmianowaniu – W. Kościelniak ……………………………………………………………………………………………………15
7. Przedplon i uprawa gleby – W. Kościelniak ………………………………………………………………………………………….17
8. Odmiany i ich charakterystyka – K. Pyziak …………………………………………………………………………………………….19
9. Nawożenie mineralne – W. Kościelniak ………………………………………………………………………………………………….20
Nawożenie fosforem i potasem ………………………………………………………………………………………………………………..21
Nawożenie azotem ………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
10. Siew – W. Kościelniak …………………………………………………………………………………………………………………………………..23
11. Ochrona plantacji – K. Pyziak ……………………………………………………………………………………………………………………26
Ograniczanie występowania chwastów ……………………………………………………………………………………………….26
Choroby i szkodniki w uprawie soi ………………………………………………………………………………………………………….30
12. Doświadczenia z soją – K. Pyziak ……………………………………………………………………………………………………………..31
Doświadczenia odmianowe z soją prowadzone w ramach PDOiR
w województwie opolskim……………………………………………………………………………………………………………………….31
Doświadczenia agrotechniczne z soją……………………………………………………………………………………………………36
13. Zbiór soi – K. Pyziak ………………………………………………………………………………………………………………………………………38
14. Opłacalność uprawy soi – W. Kościelniak ……………………………………………………………………………………………..39

 

Praca zbiorowa
dr Władysław Kościelniak
dr Kazimierz Pyziak
pod redakcją dr Agnieszki Krawczyk

Opracowanie graficzne, skład i druk:
www.agenda.net.pl

Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r.
z Województwem Opolskim

ISBN 978-83-60304-66-2
Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

 

 

Pobierz plik .PDF

Soja – uprawa z perspektywą