Środa, 24 maja 2017 r, 144 dzień roku

KALENDARIUMDZIAŁY OŚRODKA Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Administracyjno-Gospodarczy

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd

tel. 77 4437 118
e-mail: sdrozd@oodr.pl


Do zadań działu należy:
1) racjonalne wykorzystanie przydzielonego sprzętu, materiałów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz terenu, energii, wody, paliw,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
3) nadzór nad pracą pracowników obsługi i prowadzonymi przez nich pracami,
4) prowadzenie zaopatrzenia materiałowego i rzeczowego zapewniającego nieprzerwaną pracę Ośrodka,
5) dokonywanie przeglądów budynków,
6) rozliczanie energii elektrycznej, wody, gazu w pomieszczeniach użytkowych,
7) nadzorowanie właściwego odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
8) prowadzenie dzierżaw budynków, lokali, gruntów itp.,
9) prowadzenie rejestru gruntów,
10) rozliczanie zakupywanych usług administracyjno-gospodarczych,
11) przygotowanie projektów umów dotyczących mienia Ośrodka i ustalanie opłat za ich wykorzystywanie,
12) prowadzenie pracowni plastyczno-konserwatorskiej,
13) dostarczanie do działu księgowości materiałów źródłowych do ustalania wymiaru podatku, ubezpieczeń, obciążeń za wykonane usługi.
14) wnioskowanie w zakresie potrzeb remontowych i inwestycyjnych,
15) organizowanie przetargów i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
16) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką remontową,
17) koordynacja i łączenie wyjazdów,
18) przejmowanie i rozliczanie zgłoszeń na usługi transportowe.
19) wydawanie kart drogowych kierowcom,
20) sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia i wyglądu pojazdów wyjeżdżających na trasę,
21) kontrola wykonania prac przez kierowców, codziennych i okresowych przeglądów technicznych pojazdów,
22) rozliczanie kierowców z wydanych dyspozycji, czasu pracy, przebiegu kilometrów, zużycia paliwa i wykorzystania ładowności pojazdu,
23) załatwianie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów,
24) prowadzenie ewidencji ogumienia oraz książek pojazdów,
25) bieżący udział w Zakładowej Komisji ds. ustalania norm zużycia paliwa,
26) techniczno-organizacyjne zabezpieczanie imprez okazjonalnych i masowych organizowanych przez Ośrodek,
27) organizację systemów ochrony mienia i utrzymanie sprawności systemów zabezpieczających ze szczególnym uwzględnieniem baz danych osobowych,
28) bieżące przedstawianie dyrektorowi Ośrodka wykazu osób mających dostęp do poszczególnych obiektów Ośrodka wraz z numerem kodu zabezpieczającego,
29) prowadzenie gospodarki pokojami gościnnymi,
30) przygotowywanie posiłków na potrzeby gości Ośrodka,
31) prowadzenie magazynu pomocy szkoleniowych, pościeli oraz ciągłe uzupełnianie jego stanu,
32) przygotowanie i zapewnienie funkcji budowli i budynków do wymagań OC oraz sytuacji kryzysowych,
33) zapewnienie niezbędnych środków transportowych dla potrzeb świadczeń rzeczowych gminy oraz zadań do walki z klęskami żywiołowymi,
34) zapewnienie bezpieczeństwa nad organizowanymi imprezami masowymi w Ośrodku.


Zobacz
DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*** 24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 08-05-2017, 11:57:25
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 290
Użytkowników online: 13