Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r, 177 dzień roku

KALENDARIUM2016-08-23
mgr inż. Marek Wróbel
główny specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: marek.wrobel@oodr.pl

mgr inż. Alicja Brychcy
starszy specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: alicja.brychcy@oodr.pl


Do zadań Działu należy:
1) zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie wojewódzkim,
aktywizacja ...

2012-01-02
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
e-mail: szkolenia@oodr.pl

inż. Tomasz Musielak
kierownik działu

tel. 77 4437 142
e-mail: tomasz.musielak@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Anna Szafraniec
główny specjalista

tel. 77 4437 144
e-mail: anna.szafraniec@oodr.pl

mgr Ewa Mokrzyczak
główny specjalista

2012-01-02
Kierownik działu
mgr inż. Stanisława Grabska-Mędrala

tel. 77 4437 133
e-mail: stgm@oodr.pl

Pracownicy:

dr Anna Kuczuk
główny specjalista ds. proekologicznych metod produkcji rolnej

tel. 77 4437 137
e-mail: anna.kuczuk@oodr.pl

mgr inż. Joanna Palij
główny specjalista ds. ogrodnictwa, terenów zielonych i kształtowan...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista ds. kadrowych

tel. 77 4437 119
e-mail: kadry@oodr.pl

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
...

2010-01-01
Dział Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: wgdia@oodr.pl

Kierownik działu
mgr Renata Wojas

tel. 77 4437 161
e-mail: renata.wojas@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Klekot
specjalista

tel. 77 4437 160
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

Jadwiga Sadlej
referent

tel. 77 4437 159
...

2010-01-01
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
e-mail: ekonomika@oodr.pl

Kierownik działu
mgr inż. Mieczysław Ucinek

tel. 77 4437 154
e-mail: mieczyslaw.ucinek@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Elżbieta Fąferko
główny specjalista

tel. 77 4437 141
e-mail: elzbieta.faferko@oodr.pl

mgr Marta Joniec
specjalista

...

2010-01-01
Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: agrotechnika@oodr.pl, zootechnika@oodr.pl

Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk

tel. 77 4437 128
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista

tel. 77 4437 127

mgr inż. Katarzyna Mazu...

2010-01-01
Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@oodr.pl

Główny księgowy
mgr inż. Iwona Sobocińska

tel. 77 4437 116
e-mail: iwona.sobocinska@oodr.pl

Elżbieta Kossakowska
starsza księgowa

tel.77 4437 120

mgr Renata Gaj-Jurczyk
główny specjalista ds. księgowości

tel. 77 4437 117

mgr inż. Joanna Ożóg
starsza księgow...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd

tel. 77 4437 118
e-mail: sdrozd@oodr.pl


Do zadań działu należy:
1) racjonalne wykorzystanie przydzielonego sprzętu, materiałów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz terenu, energii, wody, paliw,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
3) nadzór nad pracą pracowników obsłu...

2010-01-01
Dział Zastosowań Teleinformatyki


Marcin Majgier – informatyk
tel. 77 4437 121
e-mail:informatyk@oodr.pl

Anna Sadlej – starszy referent
tel. 77 4437 100
e-mail:centrala@oodr.pl


Główne zadania działu:
1) nadzór techniczny nad centralnym serwerem, sprzętem komputerowym oraz systemami łączności internetowej,
2) wdrażanie n...

Dział Administracyjno-Gospodarczy

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd

tel. 77 4437 118
e-mail: sdrozd@oodr.pl


Do zadań działu należy:
1) racjonalne wykorzystanie przydzielonego sprzętu, materiałów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz terenu, energii, wody, paliw,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
3) nadzór nad pracą pracowników obsługi i prowadzonymi przez nich pracami,
4) prowadzenie zaopatrzenia materiałowego i rzeczowego zapewniającego nieprzerwaną pracę Ośrodka,
5) dokonywanie przeglądów budynków,
6) rozliczanie energii elektrycznej, wody, gazu w pomieszczeniach użytkowych,
7) nadzorowanie właściwego odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
8) prowadzenie dzierżaw budynków, lokali, gruntów itp.,
9) prowadzenie rejestru gruntów,
10) rozliczanie zakupywanych usług administracyjno-gospodarczych,
11) przygotowanie projektów umów dotyczących mienia Ośrodka i ustalanie opłat za ich wykorzystywanie,
12) prowadzenie pracowni plastyczno-konserwatorskiej,
13) dostarczanie do działu księgowości materiałów źródłowych do ustalania wymiaru podatku, ubezpieczeń, obciążeń za wykonane usługi.
14) wnioskowanie w zakresie potrzeb remontowych i inwestycyjnych,
15) organizowanie przetargów i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
16) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką remontową,
17) koordynacja i łączenie wyjazdów,
18) przejmowanie i rozliczanie zgłoszeń na usługi transportowe.
19) wydawanie kart drogowych kierowcom,
20) sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia i wyglądu pojazdów wyjeżdżających na trasę,
21) kontrola wykonania prac przez kierowców, codziennych i okresowych przeglądów technicznych pojazdów,
22) rozliczanie kierowców z wydanych dyspozycji, czasu pracy, przebiegu kilometrów, zużycia paliwa i wykorzystania ładowności pojazdu,
23) załatwianie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów,
24) prowadzenie ewidencji ogumienia oraz książek pojazdów,
25) bieżący udział w Zakładowej Komisji ds. ustalania norm zużycia paliwa,
26) techniczno-organizacyjne zabezpieczanie imprez okazjonalnych i masowych organizowanych przez Ośrodek,
27) organizację systemów ochrony mienia i utrzymanie sprawności systemów zabezpieczających ze szczególnym uwzględnieniem baz danych osobowych,
28) bieżące przedstawianie dyrektorowi Ośrodka wykazu osób mających dostęp do poszczególnych obiektów Ośrodka wraz z numerem kodu zabezpieczającego,
29) prowadzenie gospodarki pokojami gościnnymi,
30) przygotowywanie posiłków na potrzeby gości Ośrodka,
31) prowadzenie magazynu pomocy szkoleniowych, pościeli oraz ciągłe uzupełnianie jego stanu,
32) przygotowanie i zapewnienie funkcji budowli i budynków do wymagań OC oraz sytuacji kryzysowych,
33) zapewnienie niezbędnych środków transportowych dla potrzeb świadczeń rzeczowych gminy oraz zadań do walki z klęskami żywiołowymi,
34) zapewnienie bezpieczeństwa nad organizowanymi imprezami masowymi w Ośrodku.

DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Czerwiec 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 29-05-2017, 09:38:05
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 15
Użytkowników online: 0


Zamknij