Środa, 24 maja 2017 r, 144 dzień roku

KALENDARIUMDZIAŁY OŚRODKA Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

2010-01-01
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
e-mail: ekonomika@oodr.pl

Kierownik działu
mgr inż. Mieczysław Ucinek

tel. 77 4437 154
e-mail: mieczyslaw.ucinek@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Elżbieta Fąferko
główny specjalista

tel. 77 4437 141
e-mail: elzbieta.faferko@oodr.pl

mgr Marta Joniec
specjalista

tel. 77 4437 140
e-mail: marta.joniec@oodr.pl


Dział wykonuje prace polegające na:
1) prowadzeniu doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego dla rolników poprzez sporządzanie różnego rodzaju analiz ekonomicznych, obliczaniu dochodów i kosztów jednostkowych, sporządzaniu symulacji organizacji gospodarstw w określonych warunkach ekonomicznych, udzielaniu instruktażu w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym, prowadzeniu rachunkowości rolnej dla potrzeb decyzyjnych i inwestycyjnych oraz współorganizowaniu szkoleń z zakresu organizacji produkcji,
2) stałym śledzeniu i analizie przepisów oraz wytycznych do pozyskiwania kredytów preferencyjnych z dopłatą odsetek przez ARiMR, doradztwo w tym zakresie
i wydawaniu opinii dotyczących sprzedaży mienia realizowanego przy udziale powyższych kredytów,
3) gromadzenie informacji o środkach pomocowych wspierających sektor rolny
i sposobach ich wykorzystywania,
4) udział w organizacji szkoleń tematycznych przybliżających zasady polityki rolnej państwa,
5) propagowaniu idei zespołowych form gospodarowania, spółdzielczości oraz organizacji rynków zbytu,
6) realizowaniu zadań zleconych z zakresu ekonomiki wynikających z podpisanych przez Ośrodek umów,
7) przygotowywaniu materiałów instruktażowych na potrzeby Ośrodka,
8) sporządzaniu analiz rynku produktów rolnych i środków do produkcji rolnej w zakresie: wykonywania analiz cen produktów rolnych i środków do produkcji rolnej w jednostkach skupujących i dystrybuujących środki do produkcji rolnej, systematycznym publikowaniu cen rynkowych w Kurierze Rolniczym, współpracy z krajowymi instytutami ekonomicznymi w wymianie wyników i dostarczaniu danych do określania tendencji kształtowania się cen rynkowych w kraju,
9) świadczeniu doradztwa w zakresie przedsiębiorczości na wsi, w małych miastach, pozyskiwaniu środków na tworzenie nowych miejsc pracy oraz sporządzaniu wniosków i biznesplanów celem pozyskiwania środków unijnych i kredytów bankowych,
10) prowadzeniu doradztwa w zakresie wykorzystania środków unijnych z działań PROW 2014-2020 oraz pomoc w sporządzaniu odpowiednich wniosków i planów, prowadzeniu szerokiej informacji włącznie ze szkoleniami o możliwościach wykorzystywania środków unijnych,
11) udzielaniu rolnikom pomocy organizacyjno-prawnej w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz współpracy z KRUS-em,
12) określaniu możliwości pozyskiwania środków finansowych dla przemysłu rolno-spożywczego, drobnej wytwórczości i usług na terenach wiejskich,
13) włączaniu się do programów walki z bezrobociem na terenach obszarów wiejskich,


Zobacz
DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*** 24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 08-05-2017, 11:57:25
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 286
Użytkowników online: 16