Środa, 24 maja 2017 r, 144 dzień roku

KALENDARIUMDZIAŁY OŚRODKA Dział Kadr i Organizacji Pracy
Dział Kadr i Organizacji Pracy

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista ds. kadrowych

tel. 77 4437 119
e-mail: kadry@oodr.pl

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
główny specjalista

tel. 77 4437 139
e-mail: agnieszka.chruszczewska@oodr.pl

Dział wykonuje zadania polegające na:
1) prowadzeniu akt osobowych, obowiązującej ewidencji pracowniczej, w tym listy obecności, książki wyjść,
2) sporządzaniu wykazów pracowników do nagród jubileuszowych i dodatków stażowych,
3) prowadzeniu ewidencji urlopów oraz sporządzanie informacji o realizacji planu urlopów,
4) prowadzeniu ewidencji wojskowej, rejestru zwolnień lekarskich, rejestru wyjazdów służbowych,
5) organizowaniu wymaganych badań lekarskich,
6) kompletowaniu dokumentów niezbędnych do przyjęcia bądź zwolnienia pracowników, a także nagradzania i karania,
7) sporządzaniu umów z pracownikami dokształcającymi się,
8) sporządzaniu oraz nadzorze nad przestrzeganiem zawartych umów z pracownikami dotyczącymi zakazu konkurencji,
9) prowadzeniu rejestru pracy w godzinach nadliczbowych w czasie wolnym od pracy,
10) prowadzeniu niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
11) przygotowaniu dokumentacji związanej z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
12) archiwizowaniu dokumentów zgodnie z instrukcją,
13) stałym utrzymywaniu kontaktu z Urzędami Pracy w zakresie zatrudniania osób skierowanych przez Urząd,
14) prowadzenie całokształtu działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,
15) opracowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej oraz innych dokumentów dotyczących przygotowań działań w sytuacjach kryzysowych,
16) przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń OC,
17) tworzenie i przygotowanie formacji OC,
18) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
19) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji,
20) przygotowanie korespondencji do wysłania,
21) zastępowanie tradycyjnej korespondencji systemem poczty elektronicznej,
22) prowadzenie dziennika podawczego,
23) obsługa faxu,
24) prowadzenie rejestru skarg,
25) prowadzenie książki ewidencji kontroli zewnętrznej,
26) prowadzenie terminarza do spraw szczególnie ważnych i sprawozdań oraz informowanie dyrektora o każdym przypadku zwłoki,
27) przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych jednostek,
28) prowadzenie magazynu pomocy biurowych i rozliczanie przesyłek pocztowych,
29) kompletowanie aktów wykonawczych własnych,
30) prowadzenie rejestru pieczątek zakładowych,
31) prowadzenie archiwum i kroniki Ośrodka
32) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego,
33) opracowywanie planów rocznych oraz okresowych,
34) sporządzanie obowiązującej w Ośrodku sprawozdawczości ,
35) projektowanie aktów normatywnych z zakresie organizacji pracy terenowej służby doradczej.
36) prowadzenie i nadzór nad osobami odbywającymi staże i praktyki w Ośrodku,
37) organizowanie miesięcznych narad pracowników,
38) nadzór organizacyjny nad Terenowymi Zespołami Doradztwa


Zobacz
DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*** 24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 08-05-2017, 11:57:25
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 281
Użytkowników online: 12