Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r, 177 dzień roku

KALENDARIUM2016-08-23
mgr inż. Marek Wróbel
główny specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: marek.wrobel@oodr.pl

mgr inż. Alicja Brychcy
starszy specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: alicja.brychcy@oodr.pl


Do zadań Działu należy:
1) zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie wojewódzkim,
aktywizacja ...

2012-01-02
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
e-mail: szkolenia@oodr.pl

inż. Tomasz Musielak
kierownik działu

tel. 77 4437 142
e-mail: tomasz.musielak@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Anna Szafraniec
główny specjalista

tel. 77 4437 144
e-mail: anna.szafraniec@oodr.pl

mgr Ewa Mokrzyczak
główny specjalista

2012-01-02
Kierownik działu
mgr inż. Stanisława Grabska-Mędrala

tel. 77 4437 133
e-mail: stgm@oodr.pl

Pracownicy:

dr Anna Kuczuk
główny specjalista ds. proekologicznych metod produkcji rolnej

tel. 77 4437 137
e-mail: anna.kuczuk@oodr.pl

mgr inż. Joanna Palij
główny specjalista ds. ogrodnictwa, terenów zielonych i kształtowan...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista ds. kadrowych

tel. 77 4437 119
e-mail: kadry@oodr.pl

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
...

2010-01-01
Dział Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: wgdia@oodr.pl

Kierownik działu
mgr Renata Wojas

tel. 77 4437 161
e-mail: renata.wojas@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Klekot
specjalista

tel. 77 4437 160
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

Jadwiga Sadlej
referent

tel. 77 4437 159
...

2010-01-01
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
e-mail: ekonomika@oodr.pl

Kierownik działu
mgr inż. Mieczysław Ucinek

tel. 77 4437 154
e-mail: mieczyslaw.ucinek@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Elżbieta Fąferko
główny specjalista

tel. 77 4437 141
e-mail: elzbieta.faferko@oodr.pl

mgr Marta Joniec
specjalista

...

2010-01-01
Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: agrotechnika@oodr.pl, zootechnika@oodr.pl

Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk

tel. 77 4437 128
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista

tel. 77 4437 127

mgr inż. Katarzyna Mazu...

2010-01-01
Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@oodr.pl

Główny księgowy
mgr inż. Iwona Sobocińska

tel. 77 4437 116
e-mail: iwona.sobocinska@oodr.pl

Elżbieta Kossakowska
starsza księgowa

tel.77 4437 120

mgr Renata Gaj-Jurczyk
główny specjalista ds. księgowości

tel. 77 4437 117

mgr inż. Joanna Ożóg
starsza księgow...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd

tel. 77 4437 118
e-mail: sdrozd@oodr.pl


Do zadań działu należy:
1) racjonalne wykorzystanie przydzielonego sprzętu, materiałów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz terenu, energii, wody, paliw,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
3) nadzór nad pracą pracowników obsłu...

2010-01-01
Dział Zastosowań Teleinformatyki


Marcin Majgier – informatyk
tel. 77 4437 121
e-mail:informatyk@oodr.pl

Anna Sadlej – starszy referent
tel. 77 4437 100
e-mail:centrala@oodr.pl


Główne zadania działu:
1) nadzór techniczny nad centralnym serwerem, sprzętem komputerowym oraz systemami łączności internetowej,
2) wdrażanie n...

Dział Kadr i Organizacji Pracy

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista ds. kadrowych

tel. 77 4437 119
e-mail: kadry@oodr.pl

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
główny specjalista

tel. 77 4437 139
e-mail: agnieszka.chruszczewska@oodr.pl

Dział wykonuje zadania polegające na:
1) prowadzeniu akt osobowych, obowiązującej ewidencji pracowniczej, w tym listy obecności, książki wyjść,
2) sporządzaniu wykazów pracowników do nagród jubileuszowych i dodatków stażowych,
3) prowadzeniu ewidencji urlopów oraz sporządzanie informacji o realizacji planu urlopów,
4) prowadzeniu ewidencji wojskowej, rejestru zwolnień lekarskich, rejestru wyjazdów służbowych,
5) organizowaniu wymaganych badań lekarskich,
6) kompletowaniu dokumentów niezbędnych do przyjęcia bądź zwolnienia pracowników, a także nagradzania i karania,
7) sporządzaniu umów z pracownikami dokształcającymi się,
8) sporządzaniu oraz nadzorze nad przestrzeganiem zawartych umów z pracownikami dotyczącymi zakazu konkurencji,
9) prowadzeniu rejestru pracy w godzinach nadliczbowych w czasie wolnym od pracy,
10) prowadzeniu niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
11) przygotowaniu dokumentacji związanej z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
12) archiwizowaniu dokumentów zgodnie z instrukcją,
13) stałym utrzymywaniu kontaktu z Urzędami Pracy w zakresie zatrudniania osób skierowanych przez Urząd,
14) prowadzenie całokształtu działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,
15) opracowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej oraz innych dokumentów dotyczących przygotowań działań w sytuacjach kryzysowych,
16) przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń OC,
17) tworzenie i przygotowanie formacji OC,
18) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
19) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji,
20) przygotowanie korespondencji do wysłania,
21) zastępowanie tradycyjnej korespondencji systemem poczty elektronicznej,
22) prowadzenie dziennika podawczego,
23) obsługa faxu,
24) prowadzenie rejestru skarg,
25) prowadzenie książki ewidencji kontroli zewnętrznej,
26) prowadzenie terminarza do spraw szczególnie ważnych i sprawozdań oraz informowanie dyrektora o każdym przypadku zwłoki,
27) przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych jednostek,
28) prowadzenie magazynu pomocy biurowych i rozliczanie przesyłek pocztowych,
29) kompletowanie aktów wykonawczych własnych,
30) prowadzenie rejestru pieczątek zakładowych,
31) prowadzenie archiwum i kroniki Ośrodka
32) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego,
33) opracowywanie planów rocznych oraz okresowych,
34) sporządzanie obowiązującej w Ośrodku sprawozdawczości ,
35) projektowanie aktów normatywnych z zakresie organizacji pracy terenowej służby doradczej.
36) prowadzenie i nadzór nad osobami odbywającymi staże i praktyki w Ośrodku,
37) organizowanie miesięcznych narad pracowników,
38) nadzór organizacyjny nad Terenowymi Zespołami Doradztwa

DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Czerwiec 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 29-05-2017, 09:38:05
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 15
Użytkowników online: 0


Zamknij