Niedziela, 28 maja 2017 r, 148 dzień roku

KALENDARIUMDZIAŁY OŚRODKA Dział księgowości
Dział Księgowości

2010-01-01
Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@oodr.pl

Główny księgowy
mgr inż. Iwona Sobocińska

tel. 77 4437 116
e-mail: iwona.sobocinska@oodr.pl

Elżbieta Kossakowska
starsza księgowa

tel.77 4437 120

mgr Renata Gaj-Jurczyk
główny specjalista ds. księgowości

tel. 77 4437 117

mgr inż. Joanna Ożóg
starsza księgowa

tel. 77 4437 114


Zadania działu:
Przedmiotem działania poszczególnych stanowisk pracy działu finansowo-księgowego jest prowadzenie rachunkowości oraz organizowanie, prowadzenie i doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej, informacji finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmujące w szczególności:

1) organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji finansowej,
2) zapewnienie prawidłowości i rzetelności sprawozdań składanych na zewnątrz,
3) organizowanie sporządzania, przejmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, sprawne przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,
4) bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe i rzetelne przekazywanie informacji, skuteczną ochronę mienia państwowego, terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za mienie,
5) prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń, terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności oraz dokonywanie rozliczenia pobranych zaliczek,
6) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych oraz egzekwowanie należności wynikających z listy potrąceń,
7) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, wszelkich umów, deklaracji podatkowych, polis ubezpieczeniowych oraz sprawozdań,
8) nadzorowanie całokształtu prac wykonywanych przez inne komórki organizacyjne pod względem finansowym,
9) opracowanie analiz finansowych z zakresu stopnia wykorzystania przydzielonych środków finansowych oraz przedkładanie wniosków wynikających z tych analiz,
10) kontrolę wydawania środków pieniężnych, czeków i weksli,
11) wstępną kontrolę operacji gospodarczych wiążąca się z obrotami pieniężnymi, zaciąganiem kredytów bankowych,
12) dokumentowanie zakupu środków trwałych oraz inne operacje finansowe
i materiałowe,
13) rozliczanie należności wynikających z zawartych umów,
14) obsługa kasowa - prowadzenie kasy fiskalnej,
15) sporządzanie list płac, świadczeń, zasiłków, naliczanie ekwiwalentów itp.
16) wystawianie kwitów magazyn wyda,
17) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
18) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i ruchomego,
19) sporządzanie poleceń przelewów,
20) sporządzanie poleceń pobierania faktur, not, list inkasowych,
21) rozliczanie podatków od wynagrodzeń, VAT oraz składek ZUS,
22) prowadzenie podatków od nieruchomości, środków trwałych itp. oraz ubezpieczeń majątkowych i innych,
23) ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie,
24) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kart zasiłkowych, pracy w godzinach nadliczbowych i warunkach uciążliwych,
25) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
26) prowadzenie i przechowywanie innych dokumentów wg potrzeb.


Zobacz
DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 08-05-2017, 11:57:25
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 430
Użytkowników online: 12


Zamknij