Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r, 177 dzień roku

KALENDARIUM2016-08-23
mgr inż. Marek Wróbel
główny specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: marek.wrobel@oodr.pl

mgr inż. Alicja Brychcy
starszy specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: alicja.brychcy@oodr.pl


Do zadań Działu należy:
1) zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie wojewódzkim,
aktywizacja ...

2012-01-02
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
e-mail: szkolenia@oodr.pl

inż. Tomasz Musielak
kierownik działu

tel. 77 4437 142
e-mail: tomasz.musielak@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Anna Szafraniec
główny specjalista

tel. 77 4437 144
e-mail: anna.szafraniec@oodr.pl

mgr Ewa Mokrzyczak
główny specjalista

2012-01-02
Kierownik działu
mgr inż. Stanisława Grabska-Mędrala

tel. 77 4437 133
e-mail: stgm@oodr.pl

Pracownicy:

dr Anna Kuczuk
główny specjalista ds. proekologicznych metod produkcji rolnej

tel. 77 4437 137
e-mail: anna.kuczuk@oodr.pl

mgr inż. Joanna Palij
główny specjalista ds. ogrodnictwa, terenów zielonych i kształtowan...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista ds. kadrowych

tel. 77 4437 119
e-mail: kadry@oodr.pl

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
...

2010-01-01
Dział Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: wgdia@oodr.pl

Kierownik działu
mgr Renata Wojas

tel. 77 4437 161
e-mail: renata.wojas@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Klekot
specjalista

tel. 77 4437 160
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

Jadwiga Sadlej
referent

tel. 77 4437 159
...

2010-01-01
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
e-mail: ekonomika@oodr.pl

Kierownik działu
mgr inż. Mieczysław Ucinek

tel. 77 4437 154
e-mail: mieczyslaw.ucinek@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Elżbieta Fąferko
główny specjalista

tel. 77 4437 141
e-mail: elzbieta.faferko@oodr.pl

mgr Marta Joniec
specjalista

...

2010-01-01
Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: agrotechnika@oodr.pl, zootechnika@oodr.pl

Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk

tel. 77 4437 128
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista

tel. 77 4437 127

mgr inż. Katarzyna Mazu...

2010-01-01
Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@oodr.pl

Główny księgowy
mgr inż. Iwona Sobocińska

tel. 77 4437 116
e-mail: iwona.sobocinska@oodr.pl

Elżbieta Kossakowska
starsza księgowa

tel.77 4437 120

mgr Renata Gaj-Jurczyk
główny specjalista ds. księgowości

tel. 77 4437 117

mgr inż. Joanna Ożóg
starsza księgow...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd

tel. 77 4437 118
e-mail: sdrozd@oodr.pl


Do zadań działu należy:
1) racjonalne wykorzystanie przydzielonego sprzętu, materiałów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz terenu, energii, wody, paliw,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
3) nadzór nad pracą pracowników obsłu...

2010-01-01
Dział Zastosowań Teleinformatyki


Marcin Majgier – informatyk
tel. 77 4437 121
e-mail:informatyk@oodr.pl

Anna Sadlej – starszy referent
tel. 77 4437 100
e-mail:centrala@oodr.pl


Główne zadania działu:
1) nadzór techniczny nad centralnym serwerem, sprzętem komputerowym oraz systemami łączności internetowej,
2) wdrażanie n...

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ekologii, Ochrony Środowiska i Regionalne Centrum Ekoenergetyki

2012-01-02
Kierownik działu
mgr inż. Stanisława Grabska-Mędrala

tel. 77 4437 133
e-mail: stgm@oodr.pl

Pracownicy:

dr Anna Kuczuk
główny specjalista ds. proekologicznych metod produkcji rolnej

tel. 77 4437 137
e-mail: anna.kuczuk@oodr.pl

mgr inż. Joanna Palij
główny specjalista ds. ogrodnictwa, terenów zielonych i kształtowania krajobrazu

tel. 77 4437 130
e-mail: joanna.palij@oodr.pl

mgr inż. Kamila Niedzielska
główny specjalista – koordynator programów rolnośrodowiskowych

tel. 77 4437 130
e-mail: kamila.niedzielska@oodr.pl

mgr Patrycja Borkowska
główny specjalista ds. integracji dzieci i młodzieży wiejskiej

tel. 77 4437 143
e-mail: patrycja.borkowska@oodr.pl

mgr Renata Huk
główny specjalista

tel. 77 4437 137

Do zadań działu należy:
1) współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie:
a) odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego,
b) realizacji programu LEADER,
c) zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii,

2) organizacja konkursów, targów i innych działań w zakresie ekologii, sprzedaży bezpośredniej, ogrodnictwa i odnawialnych źródeł energii.
3) prowadzenie doradztwa budowlanego w zakresie wykorzystania pustostanów występujących na terenach wiejskich,
4) opracowanie programów urządzania terenów wiejskich i kształtowania krajobrazu,
5) sporządzanie wniosków, planów oraz nadzór nad realizacją programów rolno-środowiskowych,
6) propagowanie urządzania pasów przeciwwiatrowych ograniczających skutki erozji wietrznej i wodnej gleb,
7) działalność szkoleniowa na rzecz zwiększenia lesistości terenów wiejskich,
8) wnioskowanie o ochronę istniejących zbiorników wodnych oraz utrzymywanie zakrzaczeń niezbędnych jako ostoja zwierzyny i ptactwa,
9) udział w projektowaniu budowy i remontów parków wiejskich i terenów rekreacyjnych,
10) wnioskowanie o zagospodarowanie i rekultywację zbiorników p.pożarowych,
11) propagowanie zachowania miejscowych gatunków odmian i ras w hodowli zwierząt
i roślin,
12) propagowanie ekologicznych metod produkcji rolniczej i ogrodniczej
13) prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw ekologicznych,
14) opracowanie ekologicznych ciągów produkcji,
15) prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
16) propagowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
17) upowszechnianie metod produkcji rolnej i stylu życia na wsi przyjaznej środowisku,
18) upowszechnianie ekologicznych płodozmianów,
19) propagowanie biologicznych metod do walki ze szkodnikami i chwastami,
20) popularyzacja programów zachowania bioróżnorodności w przyrodzie,
21) propagowanie ochrony środowiska metodami ekologicznymi dotyczącymi wód, powietrza i gleb,
22) współpraca z młodzieżą poprzez Kluby 4H
23) prowadzenie działalności szkoleniowej gospodarstw sadowniczych i warzywniczych
24) prowadzenie doradztwa z zakresu ogrodnictwa
25) promowanie gospodarstw ogrodniczych w konkursach

DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Czerwiec 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 29-05-2017, 09:38:05
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 15
Użytkowników online: 0


Zamknij