Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r, 177 dzień roku

KALENDARIUM2016-08-23
mgr inż. Marek Wróbel
główny specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: marek.wrobel@oodr.pl

mgr inż. Alicja Brychcy
starszy specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: alicja.brychcy@oodr.pl


Do zadań Działu należy:
1) zapewnienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie wojewódzkim,
aktywizacja ...

2012-01-02
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
e-mail: szkolenia@oodr.pl

inż. Tomasz Musielak
kierownik działu

tel. 77 4437 142
e-mail: tomasz.musielak@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Anna Szafraniec
główny specjalista

tel. 77 4437 144
e-mail: anna.szafraniec@oodr.pl

mgr Ewa Mokrzyczak
główny specjalista

2012-01-02
Kierownik działu
mgr inż. Stanisława Grabska-Mędrala

tel. 77 4437 133
e-mail: stgm@oodr.pl

Pracownicy:

dr Anna Kuczuk
główny specjalista ds. proekologicznych metod produkcji rolnej

tel. 77 4437 137
e-mail: anna.kuczuk@oodr.pl

mgr inż. Joanna Palij
główny specjalista ds. ogrodnictwa, terenów zielonych i kształtowan...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista ds. kadrowych

tel. 77 4437 119
e-mail: kadry@oodr.pl

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
...

2010-01-01
Dział Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: wgdia@oodr.pl

Kierownik działu
mgr Renata Wojas

tel. 77 4437 161
e-mail: renata.wojas@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Ewa Klekot
specjalista

tel. 77 4437 160
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

Jadwiga Sadlej
referent

tel. 77 4437 159
...

2010-01-01
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
e-mail: ekonomika@oodr.pl

Kierownik działu
mgr inż. Mieczysław Ucinek

tel. 77 4437 154
e-mail: mieczyslaw.ucinek@oodr.pl

Pracownicy:

mgr Elżbieta Fąferko
główny specjalista

tel. 77 4437 141
e-mail: elzbieta.faferko@oodr.pl

mgr Marta Joniec
specjalista

...

2010-01-01
Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: agrotechnika@oodr.pl, zootechnika@oodr.pl

Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk

tel. 77 4437 128
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista

tel. 77 4437 127

mgr inż. Katarzyna Mazu...

2010-01-01
Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@oodr.pl

Główny księgowy
mgr inż. Iwona Sobocińska

tel. 77 4437 116
e-mail: iwona.sobocinska@oodr.pl

Elżbieta Kossakowska
starsza księgowa

tel.77 4437 120

mgr Renata Gaj-Jurczyk
główny specjalista ds. księgowości

tel. 77 4437 117

mgr inż. Joanna Ożóg
starsza księgow...

2010-01-01
Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd

tel. 77 4437 118
e-mail: sdrozd@oodr.pl


Do zadań działu należy:
1) racjonalne wykorzystanie przydzielonego sprzętu, materiałów, budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz terenu, energii, wody, paliw,
2) zapewnienie właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
3) nadzór nad pracą pracowników obsłu...

2010-01-01
Dział Zastosowań Teleinformatyki


Marcin Majgier – informatyk
tel. 77 4437 121
e-mail:informatyk@oodr.pl

Anna Sadlej – starszy referent
tel. 77 4437 100
e-mail:centrala@oodr.pl


Główne zadania działu:
1) nadzór techniczny nad centralnym serwerem, sprzętem komputerowym oraz systemami łączności internetowej,
2) wdrażanie n...

Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

2010-01-01
Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: agrotechnika@oodr.pl, zootechnika@oodr.pl

Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk

tel. 77 4437 128
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista

tel. 77 4437 127

mgr inż. Katarzyna Mazurek
główny specjalista

tel. 77 4437 129
e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

mgr inż. Łukasz Kowalski
główny specjalista

tel. 77 4437 129
e-mail: lukasz.kowalski@oodr.pl

mgr inż. Elżbieta Gniewowska
starszy specjalista

tel. 77 4437 138
e-mail: elzbieta.gniewowska@oodr.pl

Sekcja Laboratoryjna
tel. 77 4437 132
e-mail: laboratorium@oodr.pl

inż. Teresa Chlasta
główny specjalista


Grażyna Chacz
starszy referent


mgr Agnieszka Sterczewska
główny specjalista
Do zadań działu należy:
1) upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli, przetwórstwa, produkcji i konserwacji pasz, przechowywania nawozów naturalnych i ich racjonalnego wykorzystania,
2) prowadzenie pełnego zakresu doradztwa agrotechnicznego i zootechnicznego,
3) koordynacje programu cross compliance, w tym dopasowanie kierunków produkcji do warunków przyrodniczo-ekonomicznych,
4) wnioskowanie potrzeb tematyki upowszechnieniowo-wdrożeniowej, z uwzględnieniem zapotrzebowania terenowego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
5) współpraca i pozyskiwanie najnowszych wyników prac prowadzonych przez Instytuty Naukowo-Badawcze i Uczelnie Rolnicze,
6) współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo, związkami branżowymi i inspekcjami,
7) racjonalne wykorzystanie przydzielonych środków rzeczowo-finansowych, zapewnienie instruktażu do prowadzonych prac upowszechnieniowych i wdrożeniowych,
8) prowadzenie stacji meteorologicznej,
9) nadzór nad prawidłowością przestrzegania instrukcji i wytycznych prowadzonych prac,
10) prowadzenie wdrożeń oraz komputerowego doradztwa nawozowego i paszowego,
11) opracowywanie i analiza zbiorczych wyników z prowadzonych wdrożeń i demonstracji,
12) wnioskowanie tematyki i innych danych do wojewódzkich planów nawożenia, ochrony roślin, struktury zasiewów, rejonizacji odmian, technologii,
13) prowadzenie badań ankietowych zlecanych przez różne jednostki naukowo-badawcze i inne instytucje,
14) współudział w organizowaniu konkursów, seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego przekazania w teren najnowszych osiągnięć nauk rolniczych,
15) organizowanie konkursów w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
16) współpraca i pomoc w organizacji i prowadzeniu seminariów tematycznych i konferencji,
17) organizacja i prowadzenie lustracji terenowych,
18) udzielanie porad i instruktażu, na potrzeby rolników i producentów rolnych,
19) atestowanie opryskiwaczy,
20) prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy,
21) popularyzowanie wyników doświadczeń na podsumowaniach postępu rolniczego, szkoleniach rolniczych, wydawnictwach własnych, prowadzenie szkoleń praktycznych na polach doświadczalnych dla rolników i służby rolnej,
22) prowadzenie doradztwa w zakresie budownictwa wiejskiego, mechanizacji produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i wymogów ochrony środowiska,
23) nadzór nad materiałami i pomocami naukowymi wydawanymi w teren,
24) prowadzenie doświadczeń własnych na polu doświadczalnym Ośrodka w Łosiowie
i na polach produkcyjnych rolników indywidualnych z uwzględnieniem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
25) ścisła współpraca z firmami pracującymi na rzecz rolnictwa w zakresie zabezpieczenia środków produkcji,
26) opracowywanie preliminarza kosztów prowadzenia doświadczeń,
27) rozliczanie z użytych materiałów eksploatacyjnych, nasion, sadzeniaków, nawozów, paliw, energii, wody itp.
28) organizację prac polowych i magazynowych z zachowaniem przepisów prawa pracy, bhp i warunków p.poż.
29) organizację sprzedaży produkcji rolnej,
30) wykonywanie zleconych usług mechanizacyjnych oraz odsprzedaży: nasion, nawozów, środków ochrony roślin itp.
31) prowadzenie magazynu środków służących do wykonywania doświadczeń (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia itp.).

2. Sekcja laboratoryjna prowadzi analizy i zasobności gleby wartości pokarmowej pasz oraz wartości technologicznej zbóż.

1) wykonywanie analiz chemicznych gleby, pasz, zbóż dla potrzeb Ośrodka oraz zlecanych przez osoby fizyczne i prawne,
2) popularyzacja wyników analiz z elementami zaleceń technologicznych

DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Czerwiec 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 29-05-2017, 09:38:05
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 15
Użytkowników online: 0


Zamknij