Środa, 24 maja 2017 r, 144 dzień roku

KALENDARIUMDZIAŁY OŚRODKA Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

2010-01-01
Dział Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa
e-mail: agrotechnika@oodr.pl, zootechnika@oodr.pl

Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk

tel. 77 4437 128
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista

tel. 77 4437 127

mgr inż. Katarzyna Mazurek
główny specjalista

tel. 77 4437 129
e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

mgr inż. Łukasz Kowalski
główny specjalista

tel. 77 4437 129
e-mail: lukasz.kowalski@oodr.pl

mgr inż. Adela Maziarek
główny specjalista

tel. 77 4437 138
e-mail: adela.maziarek@oodr.pl

mgr inż. Elżbieta Gniewowska
starszy specjalista

tel. 77 4437 138
e-mail: elzbieta.gniewowska@oodr.pl

Sekcja Laboratoryjna
tel. 77 4437 132
e-mail: laboratorium@oodr.pl

inż. Teresa Chlasta
główny specjalista


Grażyna Chacz
starszy referent


mgr Agnieszka Sterczewska
główny specjalista
Do zadań działu należy:
1) upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli, przetwórstwa, produkcji i konserwacji pasz, przechowywania nawozów naturalnych i ich racjonalnego wykorzystania,
2) prowadzenie pełnego zakresu doradztwa agrotechnicznego i zootechnicznego,
3) koordynacje programu cross compliance, w tym dopasowanie kierunków produkcji do warunków przyrodniczo-ekonomicznych,
4) wnioskowanie potrzeb tematyki upowszechnieniowo-wdrożeniowej, z uwzględnieniem zapotrzebowania terenowego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
5) współpraca i pozyskiwanie najnowszych wyników prac prowadzonych przez Instytuty Naukowo-Badawcze i Uczelnie Rolnicze,
6) współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo, związkami branżowymi i inspekcjami,
7) racjonalne wykorzystanie przydzielonych środków rzeczowo-finansowych, zapewnienie instruktażu do prowadzonych prac upowszechnieniowych i wdrożeniowych,
8) prowadzenie stacji meteorologicznej,
9) nadzór nad prawidłowością przestrzegania instrukcji i wytycznych prowadzonych prac,
10) prowadzenie wdrożeń oraz komputerowego doradztwa nawozowego i paszowego,
11) opracowywanie i analiza zbiorczych wyników z prowadzonych wdrożeń i demonstracji,
12) wnioskowanie tematyki i innych danych do wojewódzkich planów nawożenia, ochrony roślin, struktury zasiewów, rejonizacji odmian, technologii,
13) prowadzenie badań ankietowych zlecanych przez różne jednostki naukowo-badawcze i inne instytucje,
14) współudział w organizowaniu konkursów, seminariów, ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego przekazania w teren najnowszych osiągnięć nauk rolniczych,
15) organizowanie konkursów w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
16) współpraca i pomoc w organizacji i prowadzeniu seminariów tematycznych i konferencji,
17) organizacja i prowadzenie lustracji terenowych,
18) udzielanie porad i instruktażu, na potrzeby rolników i producentów rolnych,
19) atestowanie opryskiwaczy,
20) prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy,
21) popularyzowanie wyników doświadczeń na podsumowaniach postępu rolniczego, szkoleniach rolniczych, wydawnictwach własnych, prowadzenie szkoleń praktycznych na polach doświadczalnych dla rolników i służby rolnej,
22) prowadzenie doradztwa w zakresie budownictwa wiejskiego, mechanizacji produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i wymogów ochrony środowiska,
23) nadzór nad materiałami i pomocami naukowymi wydawanymi w teren,
24) prowadzenie doświadczeń własnych na polu doświadczalnym Ośrodka w Łosiowie
i na polach produkcyjnych rolników indywidualnych z uwzględnieniem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
25) ścisła współpraca z firmami pracującymi na rzecz rolnictwa w zakresie zabezpieczenia środków produkcji,
26) opracowywanie preliminarza kosztów prowadzenia doświadczeń,
27) rozliczanie z użytych materiałów eksploatacyjnych, nasion, sadzeniaków, nawozów, paliw, energii, wody itp.
28) organizację prac polowych i magazynowych z zachowaniem przepisów prawa pracy, bhp i warunków p.poż.
29) organizację sprzedaży produkcji rolnej,
30) wykonywanie zleconych usług mechanizacyjnych oraz odsprzedaży: nasion, nawozów, środków ochrony roślin itp.
31) prowadzenie magazynu środków służących do wykonywania doświadczeń (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia itp.).

2. Sekcja laboratoryjna prowadzi analizy i zasobności gleby wartości pokarmowej pasz oraz wartości technologicznej zbóż.

1) wykonywanie analiz chemicznych gleby, pasz, zbóż dla potrzeb Ośrodka oraz zlecanych przez osoby fizyczne i prawne,
2) popularyzacja wyników analiz z elementami zaleceń technologicznych


Zobacz
DZIAŁY
OŚRODKA
Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
*** 24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 08-05-2017, 11:57:25
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 273
Użytkowników online: 11