Niedziela, 28 maja 2017 r, 148 dzień roku

KALENDARIUMKOMUNIKATY INFORMACJE
2016-09-02
O pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro.

Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem ...

2016-02-15
Producenci mleka i wieprzowiny mogą składać od 18 lutego do 18 marca 2016 r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Opolu wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia finansowego zgodnie z Rozporządzeniem RM (Dz.U. z 2016 r. poz.141)


WIĘCEJ INFORMACJI na stronie Internetowej Agencji
www.arr.gov.pl

2015-10-16
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2016 - 2017

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach -2016 - 2017 w zakresie SIR zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

1. Działanie 2 Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów ...

2015-08-12
Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania...

2015-08-10
W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2014 - 2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

1. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich - możliwość zgłoszenia mają tylko partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,...
Program monitoringowy walki z Antybiotykoopornością

2013-08-09
Szanowni Państwo, Hodowcy drobiu
Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.


Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia ...

2013-05-14
"Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak” zaprasza do składania wniosków na cztery działania PROW: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Nabór potrwa od 13 do 27 maja 2013 r.

Więcej informacji na naszej stronie: www.stobrawskiszlak.pl
Prosimy o dostarczenie wnios...

2013-04-22
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło Się do Komisji Europejskiej o uproszczenie zasad wysyłki ziemniaków z Polski do pozostałych krajów UE. Zaproponowane przez Ministerstwo zmiany mają umożliwić rolnikom stosującym wyłącznie kwalifikowa...

2011-09-27
W terminie od 26 września do 7 października br. odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007-2013.


Cel działania

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiej...

2011-07-18
Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne" finansowanego z PROW 2007 - 2013. Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sie...

2011-03-30
Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Do 25 marca br. ponad 66 tysięcy rolników złożyło już w biurach ...

2011-01-13
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke uczestniczył dziś w konferencji prasowej zorganizowanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W spotkaniu wziął udział również prezes Tomasz Nawrocki.
Celem konferencji było podsumowanie minionego roku oraz przedstawienie priorytetów w działalności Agencji na rok 2011.


Wiceminister Plocke ocenił rok 2010 jako bardzo udany w zakresie działań podejmow...

2010-12-16
1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich realizacja jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło wiosną tego roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby już ponad 1,1 miliona rolników, czyli ponad 80%, otrzy...

2010-06-04
Od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. odbędzie się nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Komunikat prezesa ARiMR.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowane z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR, a w przypadku Lubuskiego i Podlaskiego OR przez Biura Wspa...

2010-06-01
UWAGA PLANTATORZY BURAKA CUKROWEGO
którzy zawarli umowę przyznającą pomoc na zakup nowych maszyn i urządzeń w ramach działania
„MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”

Agencja Rynku Rolnego wypłaca pomoc plantatorom buraka cukrowego stanowiącą rekompensatę części kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń
do produkcji rolnej.


Wnioski o wypłatę mogą składać wniosk...


Razem: 173 poz.    Strona: 1 z 12
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Zobacz
KOMUNIKATY

  ° HPAI
  ° ASF


Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 19-04-2017, 07:59:49
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 426
Użytkowników online: 11


Zamknij