Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r, 177 dzień roku

KALENDARIUM2017-02-06
Pobierz Cennik usług OODR w Łosiowie na 2017r. Pobierz plik .pdf

2016-12-01
W skład Rady wchodzi 12 członków, są to przedstawiciele:
1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
a. Joachim Kempka - CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie
2. Sejmiku Województwa Opolskiego:
a. Kazimierz Pyziak
3. Zarządu Województwa Opolskiego:
a. Antoni Konopka - Członek Zarządu Województwa
4. Izby Rolniczej:
a. Marek Froelich - Przewodniczący Rady
b. Herb...

2016-10-12
Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Jarosław Nosal

p.o. Z-ca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
mgr inż. Teresa Barańska

2015-11-04
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

W skład Rady, na mocy art. 9 ust. 4 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.), wchodzi 11 członków i są to przedstawiciele:

1. Sejmiku Województwa Opolskiego:
-...

2013-02-25
Dnia 20.02. 2013r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, podczas którego Rada jednogłośnie podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu: Sprawozdania z realizacji programu działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za 2012r. oraz Sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za 2012r.

2012-06-13
- 30.01.2012r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, podczas którego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu „Sprawozdania z realizacji programu działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za 2011r.”.


- 03.04.2012r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, podczas którego Ra...

2012-06-13
- 27.01.2011r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, podczas którego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu „Sprawozdania z realizacji programu działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za 2010r.”.


- 05.04.2011r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, podczas którego Ra...
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

2011-02-03
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

W skład Rady, na mocy art. 9 ust. 4 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z ...

2011-12-21
Regulamin organizacyjny OODR Pobierz plik .pdf

2006-10-25
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

tel. 77 4437100, 77 4125297, 77 4125327, 77 4125391
fax. 77 4125368, 77 4125367


www.oodr.pl
e-mail: sekretariat@oodr.pl

2006-11-07
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie doradza rolnikom i mieszkańcom wsi naszego województwa. Kadra specjalistów w Terenowych Zespołach Doradztwa Rolniczego prowadzi prace doświadczalne i wdrożeniowe z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomiki i mechanizacji produkcji rolnej.

Szkolimy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europ...

2010-01-01
Statut OODR obowiązujący od 20.08.2016r.: Pobierz plik .pdf

2005-10-11
Rolnictwo podobnie jak i inne działy gospodarki narodowej wymaga specyficznej nadbudowy. W przekroju historycznym rolę tą pełniły: szkolnictwo rolnicze, stacje doświadczalne, urzędy administracji państwowej - służby rolne, agronomowie gminni, kółka rolnicze i wiele innych.

Na terenie województwa opolskiego pierwsze próby zorganizowanego systemu problematyki doświadczalno - wdrożeniowej i u...
Witamy w Łosiowie - krótki film o Łosiowie

2008-06-26
Pod koniec czerwca bieżącego roku powstał amatorski film dokumentalny dotyczący urokliwych miejsc Łosiowa - największej wsi w gminie Lewin Brzeski.

Na taśmie utrwalono i omówiono wiele atrakcyjnych, malowniczych zakątków, nie tylko przyciągających wzrok swą este...
Pałac w Łosiowie

2008-02-01
Pałac w Łosiowie, wg artykułu p. Joanny Banik, pochodzi z XIX wieku i został zbudowany przez jednego z właścicieli byłej komandorii, wspomnianego Jana Gotfryda Briegera9.

Natomiast autor przewodnika po Ziemi Brzeskiej, pisze że: "...na górce stoi ładny pałacyk z XIX/XX w. z jońską kolumnadą....

Historia działalności OODR w Łosiowie

2005-10-11
Rolnictwo podobnie jak i inne działy gospodarki narodowej wymaga specyficznej nadbudowy. W przekroju historycznym rolę tą pełniły: szkolnictwo rolnicze, stacje doświadczalne, urzędy administracji państwowej - służby rolne, agronomowie gminni, kółka rolnicze i wiele innych.

Na terenie województwa opolskiego pierwsze próby zorganizowanego systemu problematyki doświadczalno - wdrożeniowej i upowszechnieniowo - szkoleniowej poczyniono w 1965 roku w formie powołania Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Ciężkowicach (pow. Koźle). Po dniu 1 lipca 1967 r. Ośrodek ten został przeniesiony do Łosiowa (pow. Brzeg) i obecnie nosi nazwę Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie im. Franciszka Myśliwca - wybitnego przedwojennego działacza społeczno - gospodarczego, wzorowego rolnika z powiatu Strzelce Opolskie.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w swojej 50-letniej historii w Łosiowie w wyniku polityki rolnej Państwa, poziomu rozwoju nauk rolniczo-ekonomicznych, zapotrzebowania społecznego był wielokrotnie reorganizowany z ukierunkowaniem na zmieniające się zapotrzebowania. Reorganizacje działalności Ośrodka pociągały za sobą zmiany nazwy, i tak:

1 lipiec 1967 - Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny
Działalność naukowo-upowszechnieniowa, produkcja wielkotowarowa na bazie Klucza PGR, organizacja powiatowa służby doradczej, w 1973 rozpoczyna działalność filia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, aby ja kontynuować do 1988 roku.

1 styczeń 1976 - Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego
Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa i naukowa, umocnienie działalności służb rejonowych, przejecie gminnych służb rolnych, szerokie podjecie tematyki szkoleniowej, produkcja wielkotowarowa na bazie trzech własnych gospodarstw rolnych (Łosiów, Janów, Zwanowice)

1 październik 1990 - Rolniczy Ośrodek Doradztwa
Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa i szkoleniowa, specjalistyczne doradztwo służb rejonowych, likwidacja gminnych służb rolniczych, przejecie przez AWRSP majatku produkcyjnego części Ośrodka

1 styczeń 1999 - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Działalność upowszechnieniowo-wdrożeniowa, szkolenia specjalistyczne, terenowe zespoły doradztwa rolniczego

Ośrodek jest państwową jednostką organizacyjną realizującą bieżącą politykę rolną Państwa i stąd częste zmiany szczegółowej tematyki prowadzonych prac. Ostateczny zakres działania ustalony zostanie w oczekiwanej ustawie o organizacji państwowych służb doradczych. Codzienna działalność opiera sie o Statut Ośrodka zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego.

Naszą pracę w Łosiowie rozpoczęliśmy od nauki prostych technologii do bardziej skomplikowanych, coraz częściej wiążąc je z ekonomią. W następnych latach okazało się to niewystarczające i podjęto się wdrażania nowoczesnego marketingu. W działalności Ośrodka doceniana jest najtańsza inwestycja w formie szkoleń rolniczych.

Na obecnym etapie działalność Ośrodka przeprofilowana zostaje na zadania związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w UE.

1 stycznia 2005 - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Od 1 stycznia 2005 "Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego" w Łosiowie funkcjonuje na podstawie Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. nr 251, poz. 2507).

1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w zadaniach administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, ze zm.), która podporządkowała Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Sejmikowi Województwa Opolskiego jako samorządową wojewódzką osobę prawną.

20 sierpnia 2016r. weszła w życie ustawa (Dz. U. z 2016r. poz. 1176) regulująca m.in. zapisy dotyczące podległości jednostek doradztwa rolniczego. Zgodnie z ustawą Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Ponadto zmienił się status prawny OODR - z samorządowej wojewódzkiej osoby prawnej Ośrodek stał się państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.

O NASZobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Czerwiec 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 04-04-2017, 11:46:29
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 15
Użytkowników online: 0


Zamknij