Niedziela, 28 maja 2017 r, 148 dzień roku

KALENDARIUMROLNICTWO EKOLOGICZNE Dane liczbowe

Rolnictwo ekologiczne w liczbach

2015-12-11
Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Inicjatorem rolnictwa ekologicznego w Polsce był Rudolf Steiner, filozof i przyrodnik. W czerwcu 1924 roku w Kobierzycach k. Wrocławia, podczas wykładów, które prowadził, szeroko omawiał zagadnienia rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza biodynamicznego, zwrócił też szczególną uwagę na zależności jakie panują w przyrodzie pomiędzy jej elementami ożywionymi i nieożywionymi. Metodę biodynamiczną wdrażał także hrabia Stanisław Karłowski, senator II Rzeczypospolitej, który od roku 1930 w swoim majątku w Szelejewie koło Gostynia, intensywnie ją propagował organizując szkolenia w swoim majątku. Po II wojnie światowej w 1960 r. inż. Julian Osetek kontynuował prace nad rolnictwem ekologicznym-biodynamicznym.

W roku 1989 powstało w Polsce Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND z siedzibą w Przysieku koło Torunia, a w 1999 r. po wielu latach zabiegów i negocjacji, Ministerstwo Rolnictwa przekazało rolnikom ekologicznym pierwsze dotacje rekompensujące koszty kontroli gospodarstw, a od roku 2000 również dopłaty do hektara powierzchni upraw.
Od roku 2004 rolnicy ekologiczni i będący w okresie konwersji mogli uczestniczyć w Programie Rolnośrodowiskowym. Od roku 2015 rozpoczęło się tzw. Działanie Ekologiczne. Obie formy wsparć pozwalają rolnikom ubiegać się o dopłaty do produkcji ekologicznej. Liczba gospodarstw ekologicznych jak i ich powierzchnia wzrasta co roku w Polsce, z niewielkimi wahaniami wynikającymi głównie ze zmian w systemie finansowania oraz ciągle słabo rozwiniętego rynku zbytu żywności ekologicznej. Niektórzy producenci nie byli także w stanie sprostać wymogom wynikającym z przepisów o rolnictwie ekologicznym. Więcej informacji na temat liczby gospodarstw ekologicznych i ich powierzchni na stronie: KLIKNIJ < przejdź do strony
Rolnictwo ekologiczne w Europie

Według stanu na koniec 2013 roku, w Europie było 11,5 miliona ha użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja metodami ekologicznymi. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o 1,3%. Na Europę przypada również 27% udział użytków rolnych, na których prowadzi się uprawy ekologiczne.
Ogółem w Europie na koniec 2013 r., 2,4% ( w roku 2010 – 2,1%) powierzchni UR to były grunty ekologiczne i odpowiednio - w UE, 5,7% (w roku 2010 – 5,1%) powierzchni rolnej użytkowana jest w sposób ekologiczny.

W roku 2010 w całej Europie było prawie 280 000 gospodarstw ekologicznych, a w UE - prawie 220 000. Do końca 2013 r. w Europie roku nastąpił wzrost liczby producentów ekologicznych do 330 000, a w UE do 260 000.

Krajami europejskie o największej powierzchni ekologicznych użytków rolnych są: Hiszpania (1,6 mln ha), Włochy (1,3 mln ha) i Niemcy i Francja (oba kraje po 1,1, mln ha). ha). Inne kraje, które posiadają więcej niż 10% powierzchni ekologicznych użytków rolnych to: Lichtenstein (31%), Austria (19,5%) oraz Szwecja (16,3%).

Całkowita wartość sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego Europie wyniosła na koniec 2013 r. przeciętnie 23,4 mld € i wzrosła w stosunku do roku 2012 o 6%. Największy rynek sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego w Europie odnotowuje się w Niemczech – wartość detalicznej sprzedaży to 7,6 mld €. Kolejne kraje, w których odnotowuje się także wysoką wartość sprzedaży produktów ekologicznych to Francja (4,4 mld €), Wielka Brytania (2,1 mld €).
Opracowano na podstawie: The Word of Organic Agriculture – Statistics &.Emerging Trends 2015. FIBL and IFOAM. Więcej na stronie: KLIKNIJ < przejdź do strony


Rolnictwo ekologiczne na świecie

W 2013 r. 170 krajów wykazało produkcję metodami ekologicznymi, a obszar użytków rolnych zajmowanych przez produkcję ekologiczną wyniósł: 43,1 mln hektarów (w roku 1999 – 11 mln hektarów). Krajami, które dominują w zakresie powierzchni użytków ekologicznych są: Australia (17,2 mln ha), Argentyna (3,2 mln ha), USA (2,2 mln ha). W skali światowej udział użytków ekologicznych wynosi 1%, natomiast największy udział ekologicznych użytków rolnych w stosunku do całości użytków przeznaczonych do produkcji rolnej odnotowuje się w : Falklandy (36,6%), Lichtensteinie (31%) oraz Austrii (19,5%).

W 2013 r. było odnotowano 2 mln producentów w rolnictwie ekologicznym (w roku 2012: 1,9 mln, a w roku 2011: 1,8 mln). W zakresie liczebności producentów ekologicznych dominują Indie 650 000), Uganda (189 600) i Meksyk (169 703).
Rolnictwo ekologiczne jest także jednym z najszybciej rozwijających się segmentów amerykańskiego rolnictwa. To właśnie ten kraj może pochwalić się największym rozmiarem rynku żywności ekologicznej (24,3 mld €). W dalszej kolejności są Niemcy (7,6 mld €) oraz Francja (4,4 mld €). Ogólnie w roku 2013 wartość produktów rolnictwa ekologicznego na świecie wyniosła 72 mld $, w stosunku do roku 1999 – 15,2 mld $.

Wartość spożycia produktów rolnictwa ekologicznego na osobę wyniosła w 2013 r. 10,05 $. Kraje przodujące w spożyciu produktów ekologicznych w przeliczeniu na jedną osobę to: Szwajcaria (210 €), Dania (163 €) oraz Luxemburg (157 €).

Opracowano na podstawie: The Word of Organic Agriculture – Statistics &.Emerging Trends 2015. FIBL and IFOAM. Więcej na stronie: KLIKNIJ < przejdź do strony


Bariery w funkcjonowaniu rolnictwa ekologicznego:

Przeszkody jakich rolnicy upatrują w przechodzeniu na system ekologiczny to: wysokie koszty zarządzania taką produkcją i ryzyko związane z przejściem na nowy system, ograniczona wiedza producentów i konsumentów odnośnie znaczenia rolnictwa ekologicznego, brak obrotu i potrzebnej infrastruktury rynkowej.

Mimo to, wielu producentów podejmuje się produkcji ekologicznej, by obniżyć koszty produkcji, chronić nieodnawialne zasoby zaistnieć na rynkach o wysokiej wartości i w efekcie zwiększyć dochody.
W przypadku Polski podstawowym czynnikiem-barierą w szerszym rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej żywności są względy ekonomiczne. Żywność ekologiczna w Polsce jest stosunkowo droga i przez sto mniej dostępna dla ogółu społeczeństwa. Powoduje to hamowanie popytu na tego typu produkty. Niemniej jednak odnotowuje się wzrost świadomości wśród konsumentów i poszukiwanie przez nich lokalnych producentów ekologicznych, u których mogliby zakupić produkty rolnictwa ekologicznego. Zakup bezpośrednio u rolnika jest często tańszym rozwiązaniem w stosunku do zakupów w sklepie. Rozwiązaniem coraz powszechniej stosowanym jest także powstawanie kooperatyw spożywczych, których celem jest bezpośredni kontakt pomiędzy producentem i konsumentem, dostarczanie tym ostatnim regularnych paczek żywnościowych z produktami wysokiej jakości, a także możliwość stałych dochodów dla gospodarstwa.
Zobacz
ROLNICTWO EKOLOGICZNE

  ° Konkursy


Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 11-12-2015, 08:51:00
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 430
Użytkowników online: 11


Zamknij