Niedziela, 28 maja 2017 r, 148 dzień roku

KALENDARIUMROLNICTWO EKOLOGICZNE Seminaria
Powiększenie: Seminarium pt. Współczesne rolnictwo ekologiczne - zagadnienia produkcyjne, marketing, możliwości rozwoju

Seminarium pt. Współczesne rolnictwo ekologiczne - zagadnienia produkcyjne, marketing, możliwości rozwoju

2015-03-30
Dnia 3 marca 2015 r. w Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe organizował po raz kolejny cykliczne seminarium pt. „Współczesne rolnictwo ekologiczne - zagadnienia produkcyjne, marketing, możliwości rozwoju”. Organizacja spotkania odbyła się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Seminarium skierowane było do rolników ekologicznych, chcących się podjąć takiej produkcji, doradców oraz osób zainteresowanych problematyką rolnictwa i produkcji żywności ekologicznej.

Tematyka poruszona podczas spotkania była bardzo aktualna, dotyczyła bowiem nowych zasad dopłat dla gospodarstw ekologicznych w ramach PROW 2014-2020. Temat „Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020”został zaprezentowany przez Panią mgr inż. Aleksandrę Magierę, naczelnika Wydziału PROW i Płatności Bezpośrednich. Zmianie uległo także wiele przepisów dotyczących wymogów produkcji ekologicznej oraz kontroli gospodarstw ekologicznych przez Jednostki Certyfikujące (JC). Pani mgr inż. Aleksandra Woźniak, kontroler w jednostce Certyfikującej PNG - PL -EKO-02, przedstawiła temat pt.: „Rolnictwo ekologiczne - zmiany w wymaganiach certyfikacji - punkty krytyczne”. Tradycyjnie pojawiły się także tematy dotyczące ochrony środowiska i produkcji. Podczas spotkania zaprezentowany został przez Panią dr Annę Kuczuk temat „Ochrona gleby w gospodarstwie rolnym”, w którym zwrócono uwagę na konieczność podejmowania działań w gospodarstwie rolnym, zmierzających do ochrony tego cennego zasobu, podkreślając, że jednym ze sposobów zabezpieczenia jej przed procesami degradacji jest wprowadzenie konserwujące uprawy roli. Ciekawy temat zaprezentował także Pan mgr Marek Stajszczyk - ekspert przyrodnik/ornitolog - „Ptaki w agrocenozach. Dobre praktyki rolnicze w celu utrzymania bioróżnorodności”, który podkreślił, że rozwój rolnictwa intensywnego i redukcja powierzchni pastwisk w wyniku zaniku hodowli i wypasu bydła, przyczynia się do spadku liczebności wielu gatunków ptaków naszych pól i lasów. Zatem należy ptactwu obszarów rolniczych zapewnić maksymalną ochronę, a obecność nawet niewielkich terenów podmokłych i płytkich akwenów w krajobrazie rolniczym sprawia, że są one zasiedlane m. in. przez żurawia oraz chruściele - łyskę i kokoszkę wodną. Także ptaki wróblowe preferują obszary o rolnictwie ekstensywnym. Obecność zakrzewionych miedz sprzyja gniazdowaniu m. in. pokrzewek, dzierzb i trznadli, a rozległe tereny trawiaste są ostoją takich gatunków, jak skowronek, świergotek łąkowy, pliszka żółta.Więcej informacji, w załączonych poniżej prezentacjach.

Pobierz plik .pdf
Pobierz plik .pdf
Pobierz plik .pdf
Zobacz
ROLNICTWO EKOLOGICZNE

  ° Konkursy


Zobacz nasze fotografie
Powiększenie


WYKAZ WYDARZEŃ
OODR Łosiów


Maj 2017
Nd Po Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Subskrypcja e-mail
Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Podaj swój e-mail
Jeżeli widzisz błąd, napisz
Aktualizacja: 11-12-2015, 08:51:00
Copyright © 2000-2016 OODR Łosiów
Informacje telefoniczne: 77 412 53 80

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     Agencja Nieruchomości Rolnych     Agencja Rynku Rolnego     Samorząd Województwa Opolskiego     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego     Główny Inspektorat Weterynarii     Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa     Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Statystyka: 12 miesięcy, dzisiaj: 429
Użytkowników online: 12


Zamknij