Szkolenia grup producenckich


Od dnia  11.09.2017 roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla grup producentów trzody chlewnej. Uczestnikami byli rolnicy przede wszystkim z naszego powiatu i nie tylko. Inicjatorem spotkania była firma zajmująca się obsługą administracyjną, grup uczestniczących w szkoleniach.

 

Szkolenia przeprowadzone były dla następujących grup:

– FIRMA MALEK Anna Malek Otmice

-Spółdzielnia Producentów Perfect

-Spółdzielnia Producentów Wielkopol

-Spółdzielnia Producentów Ślązak

-Spółdzielnia Producentów TUCZ-ROL

-Spółdzielnia Producentów Buczki

-Spółdzielnia Producentów SILESIA

-Spółdzielnia Producentów SUCHE ŁANY

Głównymi tematami szkolenia były:

 

–  „Prawidłowe przechowywanie i stosowanie nawozów organicznych ” – wyjaśnienie podstawowych pojęć nawozów naturalnych i ich podział, terminy wywozu oraz wielkości i pojemności zbiorników do przechowywania nawozów – temat bardzo szczegółowo omówiła Pani Helena Kryś kierownik PZDR w Strzelcach Opolskich.

–   „Nowoczesne metody produkcji pasz ” – przedstawił przedstawiciel firmy Ekoplon S.A.

–  „Negocjacje-protokół biznesowy ” – Core Business Institute

–  „Zasady sprzedaży do Sokołów S.A.”

 

Głównym sponsorem szkoleń jest firma EKOPLON S.A.