Zapraszamy na szkolenia (program azotanowy)


Pierwsze szkolenia zorganizowane przez PZDR Opole cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zostały przeprowadzone w formie teoretycznej i praktycznej, aby odbiorcy mogli zapoznać się z działaniem aplikacji do sporządzania planu nawożenia oraz obliczania maksymalnych dawek azotu.

Zapraszamy na kolejne szkolenia:

  • Tarnów Opolski, ul. Klimasa 9 (OSP Tarnów Opolski) 06.02.2019 godz. 10:00
  • Komprachcice, Urząd Gminy 08.02.2019 godz. 10:00
  • Prószków ul. Daszyńskiego 6 (OKiS w Prószkowie) 12.02.2019 godz. 10:00
  • Rzędziwojowice, Świetlica wiejska 22.02.2019 godz. 10:00

 

Szkolenia będą dotyczyły między innymi programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Informujemy, że program ten, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku, dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych, a zwłaszcza tych o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych, które powinny prowadzić odpowiednią dokumentację i spełniać określone praktyki .

Dodatkowe informacje można uzyskać w PZDR Opole telefon 77 / 457 56 50

Zapraszamy !