Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego Środków Ochrony Roślin


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie prowadzi szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

 

DORADZTWO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

 • podstawowe – 24 godzinne (3 dniowe)
 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe)

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniu z tego zakresu.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest  dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe.

 

Ramowy program szkolenia podstawowego:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 3 godz.
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 2 godz.
 • integrowana ochrona roślin – 6 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4 godz.; (w tym – 2,5 godz. zajęć praktycznych)
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 4 godz.
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 5 godz.

Ramowy program szkolenia uzupełniającego:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1,5 godz.
 • integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy – 3 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy – 1 godz.
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy – 1 godz.

Szkolenia organizowane są w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

 

Informacji w sprawie szkoleń udzielają i prowadzą nabór kandydatów:

 •  Ewa Mokrzyczak , Anna Szafraniec – Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ( tel. 77 44 37 151 ) 

Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, bowiem przedsiębiorcy lub osoby wykonujące taką działalność, zobowiązani są do ukończenia szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin i posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

 

Zapraszamy serdecznie  wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

Tomasz Musielak

Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

OODR Łosiów