Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie prowadzi szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.  Szkolenia przeznaczone są dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE „STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO  NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE

 • podstawowe – 14 godzinne (2 dniowe)
 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe).

 

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe.

Ramowy program szkolenia podstawowego:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 1 godz.
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 1 godz.
 • integrowana ochrona roślin – 2,5 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4,5 godz.; (w tym – 3,5 godz. zajęć praktycznych)
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 3 godz.
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 2 godz.

 

Ramowy program szkolenia uzupełniającego:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1 godz.
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin –aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.
 • integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy – 2 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy – 2,5 godz.; (w tym – 1,5 godz. zajęć praktycznych)
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.

 

Szkolenia organizowane są na terenie działania wszystkich Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego na terenie całego województwa opolskiego. Informacji w sprawie szkoleń udzielają i prowadzą nabór kandydatów:

 • Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, 
 • koordynatorami szkoleń są – Ewa Mokrzyczak, Anna Szafraniec – Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Opolskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Łosiowie                        ( tel. 77 44 37 151 ) 

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia użytkowników  do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin.

Zapraszamy serdecznie  wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

 

 

Tomasz Musielak

Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

OODR Łosiów