Szkolenie dla producentów mięsa wołowego


W dniu 13.03.2018r. przy współpracy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odbyło się szkolenie dla producentów mięsa wołowego.

Spotkanie otworzył Dyrektor OODR Jarosław Nosal oraz Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki, którzy przywitali przybyłych gości, a następnie uczestnicy mogli wysłuchać interesujących przemówień zaproszonych prelegentów.

Jako pierwszy zabrał głos lek. wet. Wojciech Wójcik omawiając jak wielkie znaczenie ma profilaktyka weterynaryjna w chowie bydła mięsnego. Wykład znakomicie łączył wiedzę teoretyczną, z praktyczną wiedzą w zakresie chowu bydła. Prelegent przytoczył zainteresowanym jak dbać o higienę oraz zdrowie zwierząt, jak stworzyć im jak najlepsze warunki bytowe oraz w jaki sposób zapobiegać występowaniu groźnych chorób. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez dr inż. Marka Balcerka problematyki uwarunkowań ekonomicznych w hodowli bydła mięsnego. Wykładowca skupił się na wskazaniu miejsc w budżecie, w których rolnicy ponoszą największe straty środków finansowych. 

Możliwość wsparcia hodowli bydła mięsnego z programu PROW na lata 2014 – 2020 przedstawiła zgromadzonym pani Jolanta Bińczycka, naczelnik Wydziału ds. Wdrożeń w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR o/Opole. Jako ostatni głos zabrał przedstawiciel środowiska przetwórców mięsa, który zaprezentował możliwości współpracy producentów bydła mięsnego z zakładami przetwórczymi. Szkolenie zakończyła gorącą dyskusją uczestników.

Po bardzo ciekawych i pouczających wykładach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na degustację potraw z wołowiny kulinarnej.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.