Szkolenie „Nowe możliwości w ochronie i zbiorach owoców miękkich.


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

zaprasza na:

Szkolenie nt.

„Nowe możliwości w ochronie i zbiorach owoców miękkich”

Łosiów, 30 XI 2017 roku

9.30- 10.00 Rejestracja uczestników

10.00- 10.15 Otwarcie szkolenia-  Dyrekcja Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

10.15- 11.00 „Wymogi i przepisy sanitarne przy zbiorach owoców miękkich oraz zagrożenia  mikrobiologiczne z tym związane” –   Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej 
w Brzegu

11.00- 11.45 „Integrowana ochrona upraw owoców miękkich”-  Marek Stankiewicz, Państwowa Stacja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział  Brzeg

11.45- 12.00 Przerwa

12.00- 12.45 „Zastosowanie folii i Agrowłókniny  w ogrodnictwie”- Gabriela Rejdych, Center Plast Sp.z.o.o

12.45- 13.30 „Nowe możliwości w ochronie upraw owoców miękkich”, Jacek Bartoszewski  Bayern