Szkolenie nt.: Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych


W dniu 17 lutego br. w Łosiowie zostało zorganizowane szkolenie nt. ”Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych”. Organizatorami przedsięwzięcia była Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Spotkanie otworzył Dyrektor OODR Jarosław Nosal wspólne z Prezesem KFPZ Rafałem Mładanowiczem. Następnie wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać prelekcji zaproszonych gości.

Jako pierwszy głos zabrał dr Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący skuteczności glifosatu w dobie potencjalnego wycofania go z rynku. Następnie Prezes KFPZ omówił aspekt ekonomiczny produkcji pszenicy jakościowej w świetle wyników doświadczeń fungicydowych w latach 2013-2016.

Kolejnym prelegentem była dr Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która poruszyła bardzo ważny w obecnej uprawie roślin temat, a mianowicie problem występowania Fusarium ssp. oraz możliwości jego zwalczania. Ponadto na spotkaniu poruszono także zagadnienie związane z bioasekuracją gospodarstw oraz wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wykład w tym zakresie poprowadził Marek Michalak z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu.

Szczegółowy opis zagadnień poruszonych na szkoleniu zostanie zamieszczony w kwietniowym numerze Kuriera Rolniczego.