Szkolenie pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”


W dniu 05 października 2017r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował szkolenie pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2016-2017.

 

Podczas szkolenia przedstawiono taką tematykę jak;- Rola lidera w społeczeństwie, kim jest lider i jakie role pełni. Wykład w zakresie; Cechy skutecznego lidera –  „Lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” przedstawiła zeszłoroczna laureatka konkursu Pani Anna Meryk z Borek Wielkich. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” przedstawiły swoje prezentacje na temat możliwości podejmowania inicjatyw służących włączenia społeczeństwa w aktywizację mieszkańców wsi.

 

Podczas szkolenia odbyło się również podsumowanie konkursu pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”. Celem konkursu było wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.  O tytuł Najaktywniejszego Lidera mogli się ubiegać wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich, doradcy, nauczyciele szkól rolniczych i szkół wiejskich, pracownicy i członkowie lokalnych samorządów na terenach obszarów wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, a także pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych i uczelni. W tegorocznej edycji do konkursu zostało zgłoszonych 11 osób. Komisja konkursowa oceniła zgłoszenia uczestników zgodnie z Regulaminem konkursu, biorąc pod uwagę obszary działań, tj. osiągnięcia w rozwijaniu oświaty kulturalno-wychowawczej, zaangażowanie w organizację działań edukacyjnych i integracyjnych na wsi oraz osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej.

 

Komisję konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

 

I miejsce – Piotr Kisiel – Chudoba, gm.Lasowice Wielkie

II miejsce – Helga Maria Bieniusa – Żyrowa, gm. Zdzieszowice

III miejsce – Jadwiga Kiraga – Skarbiszowice, gm.Tułowice

Wyróżnienie – Mieczysław Adaszyński – Łosiów, gm. Lewin Brzeski

Wyróżnienie – Danuta Rudnicka – Pilszcz, gm. Kietrz

Tytuł „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” otrzymali również;

Dominika Marzec – Reńska Wieś, gm. Reńska Wieś

Danuta Łukasiak – Jastrzębie, gm.Namysłów

Barbara Dybczak – Sidzina, gm.Skoroszyce

Janina Pawlaczyk – Rudniki, gm.Rudniki

Teresa Tarach  – Chrzelice, gm. Biała

Adelajda Wiechoczek  – Jemielnica, gm.Jemielnica

 

W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli m.in. Jarosław Nosal – Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Janusz Wójcik przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, oraz przedstawiciele władz samorządowych. Nagrody były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz gmin z których byli zgłoszeni laureaci konkursu.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

 

Autor:  Renata Huk

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr. R.U.DOW-IV.042.2.10/2017 na realizację operacji pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2016-2017.

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 02-05-2017r. – 15-11-2017r.

Wysokość kosztów operacji; 7269,00.

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowcy, wynagrodzenia eksperta, wyżywienie wraz z serwisem kawowym, zakup nagród, statuetek, upominków dla uczestników konkursu.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

 Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

 

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl