SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŻYZNOŚCI GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO


Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
w dniu 12 grudnia 2018 r.

1. Preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin.

Dr Anna Gałązka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2. Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania
degradacji gleb
Dr hab. Wojciech Stępień, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

3. Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych
Dr inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

4. Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów
agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych
Dr hab. Tomasz Sosulski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki
Dr Magdalena Szczech, Instytut Ogrodnictwa

6. Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy
Dr Beata Kowalska, Instytut Ogrodnictwa

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz
certyfikat potwierdzający ich udział. Organizator zapewnia także kawę, herbatę, ciastka oraz
obiad.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w terminie do 30 dni przed
wyznaczoną datą danego szkolenia (do dnia 12.11.2018 r.) – drogą mailową na adres
katarzyna.bisko@inhort.pl, telefoniczną: 46 834 53 77, 500 101 798 lub online.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Na szkolenia zapraszamy rolników, producentów warzyw i owoców, urzędników związanych
z ogrodnictwem i rolnictwem, doradców rolniczych, pracowników ODR-ów, dziennikarzy oraz
wszystkich zainteresowanych.

 


Pobierz poniżej plik .PDF

12.12.2018 OODR w Łosiowie


Informacje na temat szkoleń będą na bieżąco aktualizowane na stronie
www.inhort.pl/biogleba