Truskawki pod ochroną | choroby


Zalecenia stosowania środków ochrony roślin przed chorobami występującymi w uprawie truskawek

  Przed kwitnieniem  
Choroba Sugerowany środek ochrony roślin uwagi
Szara pleśń

Skórzasta zgnilizna owoców

Polyversum WP

 

Zabieg wykonać wczesną wiosną, zaraz po ruszeniu wegetacji. Polyversum WP stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, w odstępach co 7 dni. Środek biologiczny, zawiera grzyb Pythium oligandrum, niszczący wobec sprawcy choroby, ale jednakowo wrażliwy na fungicydy
Mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści Nimrod 250 EC

Zato 50 WG

Topsin M 500SC

Luna Sensation 500SC

Polyversum WP

Vaxiplant SL

Opryskiwać odmiany podatne, krótko przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia tylko na plantacjach, na których choroby występują. Nimrod 250EC zwalcza tylko mączniaka prawdziwego. Topsin- stosowanie na odpowiedzialność użytkownika
Kwitnienie (przy

nazwach środków

dodano okres karencji w dniach)

Szara pleśń

 

Signum 33WG

Switch 62,5WG

Luna Sensation 500SC

Polyversum WP

Vaxiplant SL

Frupica 440SC

Sadoplon 75WP

Rovral Aquaflo 500SC

Grisu500SC

Mythos 300SC

Teldor 500SC

Merpan 80WG

Pomarsol Forte/

Thiram Granuflo 80WG

Pierwsze opryskiwanie wykonać na początku kwitnienia, następne co 5-7 dni w zależności od przebiegu warunków pogodowych i długości okresu kwitnienia. Signum 33WG

Switch 62,5WG ograniczają również antraknozę truskawki, a środki tiuramowe- białą plamistość liści truskawki i skórzastą zgniliznę owoców truskawki.

Wyższe dawki preparatów należy stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą. Polecane środki z wyjątkiem fungicydów kontaktowych, stosować maksymalnie 2 razy w sezonie ze względu na możliwość wystąpienia odporności grzyba sprawcy szarej pleśni. Do ostatniego oprysku nie stosować preparatu Sadoplon 75WP (może powodować gorzknienie owoców) Merpan 80WG stosować do fazy pełnia kwitnienia.

 

biała plamistość liści truskawki Polyversum WP

Vaxiplant SL

Zato 50 WG

Domark 100 EC

Signum 33WG

Luna Sensation 500SC

Scorpion 325SC

Zabiegi wykonywać na plantacjach, na których występują objawy choroby. Domark 100EC stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Zato 50WG stosować maksymalnie do początku dojrzewania (wybarwiania się) owoców.

Czerwona plamistość liści truskawki Vaxiplant SL

 

Zabiegi wykonywać na plantacjach, na których występują objawy choroby. Opryskiwać maksymalnie 7 razy w sezonie, co 7- 10 dni
Mączniak prawdziwy truskawki Zato 50 WG

Domark 100 EC

Signum 33WG

Vaxiplant SL

Luna Sensation 500SC

Nimrod 250EC

Discus 500WG

Yamato 303 SE

Opryskiwać 2-3 krotnie, tylko podatne odmiany stosując przemiennie polecane środki, nie częściej niż dwa razy w sezonie.

Domark 100EC stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Drosophila suzuki

(muszka plamoskrzydła)

Decis Mega 50 EW

Patriot 100 EC

SpinTor 240 SC

STOSOWANIE NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA !

 

Najbardziej zagrożone są owoce w trakcie dojrzewania i dojrzałe. Podczas dojrzewania owoców zmienia się ich kolor oraz wzrasta poziom rozpuszczalnych cukrów i wówczas są one bardziej atrakcyjne, a przez to bardziej podatne na atak muszki plamoskrzydłej. Samica nakłuwa skórkę przebarwiającego się owocu w celu złożenia jaja a dalszej destrukcji owocu dokonuje larwa, która żywi się jego miąższem. Larwa jest aktywna nawet w składowanych owocach czy podczas obrotu nimi. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, np. po stwierdzeniu odłowionych osobników w pułapkach pokarmowo- zapachowych lub zgodnie z sygnalizacją.

Po zbiorze owoców
Szara pleśń Koszenie i usuwanie liści truskawek po zbiorze ogranicza występowanie chorób i ułatwia zwalczanie szkodników, koszenie liści wykonać tylko na plantacjach w dobrej kondycji, najpóźniej 2 tygodnie po zbiorze
Biała plamistość liści truskawki Topsin M 500 SC

Vaxiplant SL

Yamato 303 SE

 

Topsin, Yamato- stosowanie na odpowiedzialność użytkownika.

Opryskiwać (7 razy w sezonie)plantacje, na których choroba wystąpiła w bardzo dużym nasileniu

 

Czerwona plamistość Vaxiplant SL Opryskiwać łącznie do 7 razy w sezonie, co 7-10 dni
Mączniak prawdziwy truskawki Vaxiplant SL

Yamato 303 SE

Siarkol Extra 80 WG

Topas 100 EC

Topsin M 500 SC

 

Opryskiwać rośliny odmian wrażliwych co 7-14 dni, przemiennie podanymi fungicydami. Środki działają zapobiegawczo i interwencyjnie.

Siarkol, Topsin, Topas, Yamato- stosowanie na odpowiedzialność użytkownika.

Siarkol-  stosować od początku tworzenia pąków w pachwinach liści do fazy gdy 50% liści jest przebarwione lub opada.

Topas- w uprawach polowych stosować do końca fazy przejścia roślin w stan spoczynku, pod osłonami- do końca fazy dojrzewania owoców.

Źródło: Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2017