UŻYTKI ZIELONE w żywieniu zwierząt


SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1. PIELĘGNACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH………………………………………………………………………………………………..4
2. REGULACJA PH I NAWOŻENIE………………………………………………………………………………………………………………8
3. SKŁAD GATUNKOWY RUNI…………………………………………………………………………………………………………………..10
4. ŻYWIENIE ZWIERZĄT PASZAMI OBJĘTOŚCIOWYMI…………………………………………………………………….24
PIŚMIENNICTWO………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

Opracowanie merytoryczne:
Katarzyna Mazurek

Opracowanie graficzne, skład i druk:
www.agenda.net.pl

Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r.
z Województwem Opolskim

 

Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl

ISBN 978-83-60304-64-8
Egzemplarz bezpłatny

 

Pobierz plik .PDF

UŻYTKI ZIELONE w żywieniu zwierząt