Warsztaty polowe – „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie”


W dniu 29 sierpnia 2017 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe  wspólnie ze Stadniną Koni w Prudniku zorganizował warsztaty polowe pn. „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie”.

Warsztaty dotyczące uprawy soi oraz innych roślin bobowatych skierowane były do rolników, plantatorów oraz miłośników soi, którzy i tym razem nie zawiedli i licznie przybyli, aby wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie uprawy tej rośliny.

Część merytoryczną spotkania otworzył doradca rolny Władysław Kościelniak, który omówił prawidłową agrotechnikę grochu i soi. O działaniach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Rolniczych oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w kierunku poprawy opłacalności produkcji i zwiększenia udziału roślin bobowatych w strukturze zasiewów mówił dyrektor SDOO w Głubczycach Krzysztof Gawęcki. Przedstawiciel firmy DSV Andrzej Dawidowicz omawiał w jaki sposób poprawić zawężony płodozmian zbożowo-rzepaczany poprzez zwiększenie udziału w strukturze zasiewów roślin bobowatych oraz ich mieszanek mających pozytywny wpływ na warunki rolniczo-przyrodnicze. Natomiast Mariusz Olejnik zachęcał producentów rolnych do zawiązania współpracy ze Spółdzielnią Grup Polski Rzepak i Zboża. Agrocentrum Strzelce Opolskie to jeden z podmiotów skupujących i kontaktujących nasiona soi na terenie Opolszczyzny. Warunki kontraktacji oraz skupu omówili podczas tegorocznej konferencji przedstawiciele firmy – Edward Sobczyk oraz Rafał Żołnierz.

Po części merytorycznej uczestnicy zwiedzieli pole doświadczalne OODR Łosiów, gdzie znajdowały się doświadczenia PDO z soją (w tym sezonie w badaniach jest 28 odmian soi), doświadczenie z gęstością wysiewu 30, 45 i 60 szt/m2 oraz kolekcja odmian. W tym roku w kolekcji znajdują się odmiany firmy: Danko, Saaten Union, Saatbau, Euralis i Prograin Zia, Następnym punktem programu było zwiedzanie pól produkcyjnych z soją, m.in. w gospodarstwie Kom-Rol w Zwanowicach oraz gospodarstwie pana Zbigniewa Kulczyckiego z Buszyc.

W dniu 30 sierpnia br. na terenie Stadniny Koni w Prudniku odbyła się prezentacja związana z uprawą soi odmiany Petrina wyhodowanej przez firmę Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. a następnie przejazd na plantację soi.

Warsztaty dotyczące uprawy soi i innych roślin bobowatych były kolejną okazją do wymiany doświadczeń oraz bezpośrednich spotkań plantatorów soi z przedstawicielami firm nasiennych, nawozowych i chemicznych.